Sökning: "mobila gränssnitt"

Visar resultat 21 - 25 av 61 uppsatser innehållade orden mobila gränssnitt.

 1. 21. User Experinences in 3D

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Anders Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :User experience; OpenGL; User Interface; 3D;

  Sammanfattning : 3D user interfaces are common today when for example doing industrial design, architecture and 3dmodelling but they are not commonly used in regular interfaces. The hardware requirements for suchinterfaces are not difficult to reach with today’s computers, laptops and mobile devices with only in-tegrated graphics cards. LÄS MER

 2. 22. Analys RadioNy : En studie om utmaningar och möjlighetervid integration av nytt radiosystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ingemar Jönsson; [2016]
  Nyckelord :RadioNy; Mobila Ledningsplatser; TTEM; LOU; LUFS; Fästram; Gränssnitt; Kravställning;

  Sammanfattning : This thesis has been conducted at the Swedish Defense MaterielAdministration (FMV) on the department of mobile command centerwith supervised by ÅF. FMV Mobile Command centers main task is tointegrate communication systems into Swedish Armed Forces (FM)vehicle systems.FMV has conducted a new radio system that will be integrated inFM. LÄS MER

 3. 23. Evaluation of Mobile Interface Design when viewing Cross- Media Information

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Shaun Mendonsa; [2016]
  Nyckelord :Information Visualization; User Experience; UX; Mobile Devices; User Interface design; Mobile Interface design; Mobile Design principles; Evaluation of User Interfaces; Evaluation of User Experience;

  Sammanfattning : The objectives and goals of this study is to analyze different styles of viewing information on mobile platforms and to find out what each different view brings to the table by creating and testing them with varied users. The study takes into account List View, Scroll View, and Grid View and compares them while viewing three different data formats. LÄS MER

 4. 24. Användbar navigering i mobila gränssnitt : En studie med fokus på faktorer som kan underlätta navigeringenför oerfarna användare av mobila applikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Sandra Johansson; [2016]
  Nyckelord :användbar navigering; mobila gränssnitt; användbarhet; användbar meny; gränssnitt; mobil meny;

  Sammanfattning : This study examines the factors that can facilitate navigation pattern forinexperienced users of mobile applications for the creation of a mobilegraphical interface. In this study, the navigation is created with the help ofclick surfaces in the graphical interface, which can cause usability problemson small screens. LÄS MER

 5. 25. Cartographer : En kartbaserad friluftsapplikation

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Andreas Bygdeson; [2016]
  Nyckelord :Android; Mobil applikation; gps; Google Maps;

  Sammanfattning : Målet med det här arbetet har varit att utveckla en friluftsapplikation för människor som rör sig i skog och mark antingen i arbetet eller i privatlivet. Med syfte att låta de skapa och placera ut markörer på en karta med aktivt uppdaterande gps positionering. LÄS MER