Sökning: "mobilbetalningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet mobilbetalningar.

 1. 1. Comparison of blockchain e-wallet implementations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Behnam Eliasi; Arian Javdan; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; key storage; mobile payment; e-wallet; authentication; Blockkedja; nyckellagring; mobilbetalningar; e-plånbok; autentisering;

  Sammanfattning : With the rise of blockchain technology and cryptocurrency, secure e-wallets also become more important. But what makes an e-wallet secure? In this report, we compare different aspects of ewallets to see which alternatives are secure and convenient enough to be used.This report contains comparative analyses of different implementation for e-wallets. LÄS MER

 2. 2. E-wallet - designed for usability

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Bercis Arslan; Blenda Fröjdh; [2019]
  Nyckelord :Usability; usability testing; e-wallet; mobile payments; Think-aloud protocol; performance measurements; Användarbarhet; användarbarhetstestning; e-plånbok; mobilbetalningar; tänkhögt protokoll; prestationsmätningar;

  Sammanfattning : As the use of mobile payment applications (apps) and electronic wallets (e-wallets)increases, so does the demand for a improved user experience when interactingwith these apps. The field of Human-Computer interaction (HCI) focuses onthe design, evaluation, and implementation of interactive computing systems forhuman use. LÄS MER

 3. 3. Digitala plånböcker : En studie om acceptansen av de digitala plånbokstjänsterna Apple Pay och Samsung Pay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Grapenson; Josefin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Digital plånbok; Apple Pay; Samsung Pay; TAM; E-commerce acceptance model; förtroende; risk; PSD2; Diffusion of Innovations.;

  Sammanfattning : Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där mobilbetalningar är det betalsätt som används mest efter kortbetalningar. Idag finns det ett stort urval av olika mobila betalningstjänster på marknaden. I denna studie kommer acceptans av digitala plånböcker att undersökas. Digitala plånböcker är betaltjänstapplikationer som bl. LÄS MER

 4. 4. Early Stage Venture Capital in Emerging Markets : Case study Kenya

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Jilltoft; Emil Westman; [2016]
  Nyckelord :Venture Capital; Emerging Markets; Equity Gap; Riskkapital; Tillväxtmarknader; Finansieringsgap;

  Sammanfattning : This study investigates which mechanisms that needs to be improved in order to facilitate more early stage venture capital (VC) investments on emerging markets. For this purpose a qualitative case study of the VC scene in Nairobi, Kenya was performed. LÄS MER

 5. 5. Mobila betalningar - En kvantitativ studie om acceptans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jonas Ahrne; Stefan Lidén; [2016]
  Nyckelord :Mobilbetalningar; UTAUT; NFC; QR; SMS; Risk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen behandlar acceptansen kring mobila betalningslösningar genom en grundlig genomgång av tidigare studier och litteratur samt en egen empirisk undersökning direkt riktad mot konsumenterna. Den empiriska studien är baserad på en modifikation av ramverket UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) där bland annat uppfattad risk har lagts till som en variabel. LÄS MER