Sökning: "mobile devices"

Visar resultat 1 - 5 av 901 uppsatser innehållade orden mobile devices.

 1. 1. Experiencing the moment : Enhancing surroundig awareness when walking

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Borut Kerzic; [2019]
  Nyckelord :Design; Interaction design; navigation; haptics; mobile interaction; multimodal interaction;

  Sammanfattning : Todays technology provides the ability for people to interact with devices at all time, but it also makes them gaze down and loose touch with their surrounding while doing so.  This project explored alternatives to the current way of providing guidance while walking by designing in the context, rather than design for the context. LÄS MER

 2. 2. Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hanna Björk; Gustav Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Wayfinding; Navigation; Digital service; UX UI design; IoT; Indoor positioning; Complex environment; Positioning technology; Wayfinding; Navigation; Digital tjänst; UX UI-design; IoT; Inomhuspositionering; Komplex miljö; Positioneringsteknologi;

  Sammanfattning : Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Couchbase As a Tool to Solve a Scalability Problem with Shared Geographical Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :George Yildiz; Fredrik Wallström; [2019]
  Nyckelord :Couchbase; Google tiles; Scalability;

  Sammanfattning : Sharing a large amount of data between many mobile devices can lead to scalability problems. One of these scalability problems is that the data becomes too large to store on mobile devices and that many updates are sent to each device. In this thesis, Couchbase is evaluated as a tool to solve this problem where the data has a geographical position. LÄS MER

 4. 4. Våga Berätta!

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aleksej Magnusson; Sebastian Selin; [2019]
  Nyckelord :Wellbeing; cybertherapy; mobile phone; screen time.; välmående; cyberterapi; mobiltelefon; skärmtid.;

  Sammanfattning : Vi upplever att vi jämt är omgivna av digitala apparater och av digitalisering. Kandidatarbetets tema är ett vågat ämne där vi undersöker hur mobiltelefonen påverkar vårt psykiska välmående och vilka möjliga lösningar det finns på hur problemen kan hanteras. LÄS MER

 5. 5. DSP Design With Hardware Accelerator For Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Julian Hille; Lucas Santos Ferreira; [2019]
  Nyckelord :CNN; Hardware; Accelerator; DSP; Convolutional; Convolution; Neural; Network; Processor; Tensilica; FIR; Memory; SRAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks impressed the world in 2012 by reaching state-of-the-art accuracy levels in the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. The era of machine learning has arrived and with it countless applications varying from autonomous driving to unstructured robotic manipulation. LÄS MER