Sökning: "mobile game apps"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden mobile game apps.

 1. 1. A case study of the lead time between eliciting and implementing the requirements in mobile game apps

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Guanqun Liu; Qianwen Liu; [2022]
  Nyckelord :lead time; mobile game apps; user reviews; user requirements;

  Sammanfattning : Context. There has been a remarkable growth of the mobile game industry since the raging pandemic covid-19 destroyed many businesses across several industries [1]. Nowadays mobile gaming has been one of the highest performing industries globally, raking in more billions in revenue [1,2]. LÄS MER

 2. 2. Hittar du kärleken? : En studie om människors sociala interaktion i en digital dejtingera

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sophia Ho; Viktor Cederholm; [2022]
  Nyckelord :Apps; Dating app; Design theory; Platformization; Social interaction; Tinder; Appar; Dejtingappar; Designteori; Plattformisering; Social interaktion; Tinder;

  Sammanfattning : Intima relationer sker nu ofta via mobila dejtingappar, vilket kräver att människor navigerar i ny teknologi, men det möjliggör även för utforskning av intimitet. Ett exempel på detta är hur Tinder, en av de mest populära applikationerna för dejting, har blivit en representation för nätdejting i vardagliga konversationer på 2000-talet. LÄS MER

 3. 3. Designing gamification to increase engagement for the software solution KLAR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Nicoline Kjaer Helgstrand; [2021]
  Nyckelord :Gamification; Engagement; Octalysis; Iterative design; Usability evaluation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the increasing portfolio of options when looking for new mobile apps and web tools their is a need to excel. One of the possible solutions is to capture and hold on to the users by introducing gamification that motivates the user and gives them the opportunity to feel more engaged with a product. LÄS MER

 4. 4. The gamification of sleep : a case study on user engagement with SleepTown in everyday(night) life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Yukun You; [2020]
  Nyckelord :gamification; sleep; mobile app; user engagement; SleepTown; digital technology; governmentality; surveillance; Actor-Network Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sleep is a crucial part of our lives, as we spend about one-third of our lives sleeping. In a digital age, mobile apps on smartphones play an important role in self-improvement regarding sleep. Gamification techniques can be particularly employed by app designers to strengthen users’ motivation and participation. LÄS MER

 5. 5. Designing for Engagement: Effects of Social Features in Mobile Manager Games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Åhlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobile gaming was in 2019 the biggest revenue-creating area of gaming, beating all other forms of gaming combined. Despite this, mobile manager games are still a fairly unexplored genre. The thesis explores the area of social features in these kinds of games. LÄS MER