Sökning: "mobile payments"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden mobile payments.

 1. 1. Att betala med mobilen - En kvalitativ studie om attityder och föreställningar gentemot mobila betalningslösningar i Sverige och Kina

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Filip Sernhede; Lukas Faxå; [2019]
  Nyckelord :Mobile payment; Digitization; Alipay; WeChat; Swish;

  Sammanfattning : This study aims to examine the different attitude and beliefs between people living in Sweden and people living in China regarding the acceptance of mobile payment solutions. Today the usage differs greatly between the two countries. LÄS MER

 2. 2. E-wallet - designed for usability

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Bercis Arslan; Blenda Fröjdh; [2019]
  Nyckelord :Usability; usability testing; e-wallet; mobile payments; Think-aloud protocol; performance measurements; Användarbarhet; användarbarhetstestning; e-plånbok; mobilbetalningar; tänkhögt protokoll; prestationsmätningar;

  Sammanfattning : As the use of mobile payment applications (apps) and electronic wallets (e-wallets)increases, so does the demand for a improved user experience when interactingwith these apps. The field of Human-Computer interaction (HCI) focuses onthe design, evaluation, and implementation of interactive computing systems forhuman use. LÄS MER

 3. 3. Digitala plånböcker : En studie om acceptansen av de digitala plånbokstjänsterna Apple Pay och Samsung Pay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Grapenson; Josefin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Digital plånbok; Apple Pay; Samsung Pay; TAM; E-commerce acceptance model; förtroende; risk; PSD2; Diffusion of Innovations.;

  Sammanfattning : Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där mobilbetalningar är det betalsätt som används mest efter kortbetalningar. Idag finns det ett stort urval av olika mobila betalningstjänster på marknaden. I denna studie kommer acceptans av digitala plånböcker att undersökas. Digitala plånböcker är betaltjänstapplikationer som bl. LÄS MER

 4. 4. SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marko Milutinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :Swish; digitization; risk; consumer behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. LÄS MER

 5. 5. Påverkande faktorer på designprocessen : En övergripande studie om faktorers påverkan vid utvecklingen av nya tjänster inom mobila betaltjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Emil Lindstedt; Emil Nynäs; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the socio-technical society, the demands of the user create opportunities for new services based on mobile devices. Services such as Swish and Samsung Pay contribute to new ways for both individuals but also companies to carry out simple mobile-based payments. LÄS MER