Sökning: "mobile payments"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden mobile payments.

 1. 1. Vad som påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel i butik : interna- och externa faktorers inverkan vid beslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lina Sandell; Allan Khazal; [2020]
  Nyckelord :SME; mobile payments; offering; internal factors; external factors; impact; decision maker; SME; elektroniska mobila betalningsmedel; erbjudande; interna faktorer; externa faktorer; påverkan; beslutsfattare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa vilka variabler som har en inverkan på små och medelstora företags (SME-företag) erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel utifrån interna samt externa faktorer.   Studiens metod baseras på ett positivistiskt kunskapsideal med en deduktiv ansats där teorier för acceptansnivå och intressenter utgjort den teoretiska referensramen. LÄS MER

 2. 2. Biometric Authentication in M-Payments : Analysing and improving end-users’ acceptability

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jakub Porubsky; [2020]
  Nyckelord :mobile payments; m-payments; biometrics; fingerprint; face recognition; 2FA;

  Sammanfattning : Traditional authentication methods like Personal Identification Number (PIN) are getting obsolete and insecure for electronic-payments while mobile-payments are becoming more and more popular. Biometrics such as fingerprint and face recognition authentication methods seem to be a solution to this security issue as they are becoming a regular and integrated part of an average smartphone end-users purchase. LÄS MER

 3. 3. Security Test of iZettle's Reader 2 : A card terminal for safe payments?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daria Galal; Martin Tillberg; [2020]
  Nyckelord :izettle reader; ethical hacking; threat modelling; penetration testing; bluetooth; https.; izettle reader; etisk hackning; hotmodellering; penetrationstestning; bluetooth; https.;

  Sammanfattning : Ethical hacking and penetration testing are two methods often used when organizations and companies want to measure their level of information security, and find out if there are additional steps that can be taken in order to increase the security. This report describes a security test of the card terminal iZettle Reader 2, with the intention to examine its level of security based on the device’s frequent appearance in the society. LÄS MER

 4. 4. Multi-sided payment platform using Blockchain and Open banking

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :haadi feisal; ulsbold altangerel; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Open banking technology; Mobile payment; TPP; Multi-sided payment platform; Real-time payment; Blockkedja; Öppen bankteknologi; Mobil betalning; TPP; Gemensam betalningsplattform; Direktbetalning;

  Sammanfattning : There are various large competitors, dominating the digital payment market. These competitors acquire most of the customers, maintaining their dominant influence in the market by charging customers and merchant’s fees for mobile payments. LÄS MER

 5. 5. Att betala med mobilen - En kvalitativ studie om attityder och föreställningar gentemot mobila betalningslösningar i Sverige och Kina

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Filip Sernhede; Lukas Faxå; [2019]
  Nyckelord :Mobile payment; Digitization; Alipay; WeChat; Swish;

  Sammanfattning : This study aims to examine the different attitude and beliefs between people living in Sweden and people living in China regarding the acceptance of mobile payment solutions. Today the usage differs greatly between the two countries. LÄS MER