Sökning: "mobile phone"

Visar resultat 1 - 5 av 707 uppsatser innehållade orden mobile phone.

 1. 1. Machine Learning Technique for Beam Management in 5G NR RAN at mmWave Frequencies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Joel Bill; Gustav Fahlén; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Reinforcement Learning; Beam Management; Beam Tracking; mmWaves; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ericsson has an interest in investigating if the fast-growing concept known as machine learning can be applied to beam management, in a 5G NR environment using mmWave frequencies. Because of the high path-loss at mmWave frequencies and high throughput demands of 5G NR systems it is crucial to the UE to always stay connected to the most suitable beam, to provide highest possible throughput. LÄS MER

 2. 2. Är Det Möjligt Att Utveckla Ett Mobilt Spel Som Ökar En Spelares Motivation För Gångbaserad Träning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Ruland; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality; gångbaserad träning; Virtual Reality; stegräknare; Pokémon Go; Power Walkie.;

  Sammanfattning : FitPet och Pokémon Go är två exempel på Augmented Reality mobila spel som resulterat i en ökad motivation för gångbaserat träning hos spelaren. Detta faktum leder till syftet för denna studie: att identifiera vilka tekniker och mobila spel som ökar en spelares fysiska rörelser, samt utifrån detta utveckla ett eget spel som ökar motivationen för gångbaserad träning. LÄS MER

 3. 3. "Can you help me top-up my mobile data?"

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kadesiree Thossaphonpaisan; [2019-08-08]
  Nyckelord :migrant domestic workers; virtual mobility; Facebook; gendered mobility; ICTs;

  Sammanfattning : In the globalised world, it is evident that mobile phones have the potential to empower migrant workers by making them feel more connected and providing access to information and services. Additionally, connecting to the Internet means not only social connection but also collective actions. LÄS MER

 4. 4. Smart Case for Remote Radio Kit

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Emil Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAD; LTE; IoT; Signal processing; Data communication; Data transmission; 3D printing; Soldering; Electrical circuit; schematics; simulations; Arduino; Software; Hardware;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop a prototype for a Smart Case for Remote Radio Kits at the department of Demo & Event at Ericsson in Kista.The smart case consists of a mechanical structure (the case itself with ) and an electronic system that includes a temperature sensor, a LCD display showing the temperature, a GPS (global positioning system) module for positioning the case, a GSM (Global System for Mobile Communications) module and a microcontroller Arduino UNO. LÄS MER

 5. 5. En arbetsplats i fickan : En studie om hur anställdas arbetstillfredsstaällelse påverkas av arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Benjamin Söderman; Mikaela Sterner; [2019]
  Nyckelord :Teknostress; Arbetsrelaterad FOMO; Arbetstillfredsställelse; Self-Determination Theory; Informations- och kommunikationsteknik; Mobil informations- och kommunikationsteknik; Techno-anxiety;

  Sammanfattning : I takt med dagens moderna teknikutveckling har människor och organisationers arbetssätt förändrats markant. Med hjälp av teknikens innovationer och mobiltelefonens utveckling finns uppdaterad information tillgänglig var som helst, när som helst. I samband med detta har nya fenomen som teknostress uppkommit. LÄS MER