Sökning: "mobile space"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden mobile space.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på bankmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Smedman; Johanna Fischer; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; digitalization och well-being; Organisationsförändring; digitalisering och välbefinnande;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ökar och tar allt större plats i vårt samhälle, vilket ställer krav på att bankbranschen måste anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder nya digitala tjänster. Bankbranschen har utvecklats i takt med digitaliseringen för att kunna effektivisera arbetssätt och erbjuda kunderna en ökad flexibilitet då kunderna inte behöver besöka ett bankkontor, utan kan sköta sina ärenden hemifrån via exempelvis sin mobiltelefon. LÄS MER

 2. 2. Det nya kontorslandskapet bland fjällvidderna : Kan distansarbete bli glesbygdens räddning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshus; Glesbygd; Distansarbete; Migration; Mobilitet; Landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : The rural municipalities in the mountain areas of northern Sweden has for a many years experienced an out-migration of people in working age witch have led to an older populationand a smaller source of taxes. In addition of these municipalities with a lot of tourists and second home tourists have periods of the year when they have a population that is a lot larger then they have capacity for. LÄS MER

 3. 3. Cross-layer optimization for visual-inertial localization on resource-constrained devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandra Hernandez Herrero; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobile devices are increasingly expected to support high-performance cyber- physical applications in resource-constrained devices, such as drones and rovers. However, the gap between hardware limitations of these devices and application requirements is still prohibitive – conflicting goals such as robust, accurate, and efficient execution must be managed carefully to achieve acceptable operation. LÄS MER

 4. 4. Ventilering av brännbara gaser vid batteribränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Gahm; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion batteries; thermal runaway; energy storage; battery storage; ventilation; explosion; explosion hazard.; Litiumjonbatterier; termisk rusning; energilager; batterilager; ventilation; explosion; explosionsrisk.;

  Sammanfattning : The use of lithium-ion batteries is something that is becoming more common in today’s society. They are found in a variety of electronic equipment such as mobile phones, laptops and tools. Several incidents have been reported due to lithium-ion batteries ending up in a state called thermal runaway. LÄS MER

 5. 5. Att spela i syfte att bli starkare : En kvalitativ studie om vad som motiverar barn med spinal muskelatrofi till att spela spel i habiliterande syfte.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jakob Dungner; Freja Kåreby; [2021]
  Nyckelord :Hedonic Motivation System Adoption Model; Motivation; Immersion; Digital Games; Exercise; Spinal muscular atrophy; SMA; Hedonic Motivation System Adoption Model; Motivation; Immersion; Digitala Spel; Träning; Spinal muskelatrofi; SMA;

  Sammanfattning : Barn med Spinal muskelatrofi lever ett liv med begränsad rörlighet. Deras vardag innehåller att mycket träning med syfte att kunna leva ett bättre liv. I vår digitala värld finns det idag många digitala spel som syftar till träning, exempelvis Nintendo Wii-spel och det populära spelet Just Dance. LÄS MER