Sökning: "mobile technology"

Visar resultat 1 - 5 av 2864 uppsatser innehållade orden mobile technology.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :cerebral pares; exergames; interaktionsdesign; mobilspel; tillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Musadag Mohamed Salah Eldin Elzein; [2021]
  Nyckelord :off-grid systems; renewable energy RE; Solar PV; biofuels; insight maker; HOMER;

  Sammanfattning : This study examined the possible renewable energy sources that can provide the necessary power for a mobile Off-grid Automated Milking System (AMS) at a grazing pasture. This involved choosing the most cost effective, environmental friendly and sustainable mean for a mobile AMS which aims to be operating between months of May to September at a rate of milking 20 cows per day. LÄS MER

 4. 4. Digital transformation: How does physician’s work become affected by the use of digital health technologies?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jakob Schultze; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digital health technologies; physicians; mobile health mHealth ; electronic health eHealth ; artificial intelligence AI ; machine learning ML ; online health; electronic health records EHR ; digital communication.;

  Sammanfattning : Digital transformation is evolving, and it is driving at the helm of the digital evolution. The amount of information accessible to us has revolutionized the way we gather information. Mobile technology and the immediate and ubiquitous access to information has changed how we engage with services including healthcare. LÄS MER

 5. 5. Designing a Shared Listening Experience for an Audiobook Streaming Service : A UX and UI Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mikaela Eriksson; Vilma Reponen; [2021]
  Nyckelord :User Experience; User Interface; UX; UI; Design; Personas; User Research; User Testing; Iterative Design; Contextual Design; Prototyping; Mobile Application; Figma; Sketch; Protopie; Storytel;

  Sammanfattning : This study, done in collaboration with Storytel, aimed to investigate whether a shared audiobook live listening experience would add value to users of the Storytel app and how such a feature could be designed in terms of User Experience and User Interface. The purpose was to determine the minimal viable product (MVP) and if live listening with others is interesting in itself or else, what is the most basic interaction type required in connection to the listening. LÄS MER