Sökning: "mobilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet mobilitet.

 1. 1. Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för mobilietstjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Brynzér; Emma Ingvarsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Autonoma fordon; mobilitet; rörlighet; Mobility as a Service;

  Sammanfattning : Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. LÄS MER

 2. 2. A Minimum Analytical Nodule Analysis (MANA) Based Study : Mobility and sedentism during the Middle and Late Mesolithic in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Lindström; [2019]
  Nyckelord :hunter-gatherer; mobility; sedentism; MANA; lithic artifacts; jägar-samlare; mobilitet; sedentism; MANA; litiska artefakter;

  Sammanfattning : Lithic artifacts are used in the understanding of human history. In order to do so, analyses and categorizations are made of the artifacts with the use of several methods and terminology. In this thesis, the minimum analytical nodule analysis (MANA) is used as method to analyze assemblages of lithic artifacts from 16 archaeological sites in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Allsidig rörelseförmåga - En studie om pedagogers förhållningssätt till barns rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Bengtsson; Sofie Nirvald; [2019]
  Nyckelord :Allsidig rörelseförmåga; Förskola; Mobilitet; Pedagogers förhållningssätt; Plats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt på allsidig rörelseförmåga utifrån begreppen fysisk-, social- och självständig mobilitet i förhållande till förskolan som plats. Den teoretiska utgångspunkten för studien är barndomssociologin där problematiseringen behandlas utifrån begreppen plats, fysisk-, social- och självständig mobilitet. LÄS MER

 4. 4. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 5. 5. Development of a visual brand language and a mobility aid

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Visual brand language; Product development; Industrial design; Medical technology; Mobility aid; Visuellt formspråk; Produktutveckling; Industridesign; Medicinteknik; Mobilitetshjälpmedel;

  Sammanfattning : Medical technology is a field of work with connection to prevention, diagnosis, monitoring, treatment and care. The company Human care is a well-established company in Sweden with red rollators seen all over Sweden. The product family of Human care has four different units of mobility aid solutions. LÄS MER