Sökning: "mobilitetsrättvisa"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mobilitetsrättvisa.

  1. 1. Planeringslogiker i spårvägssatsningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

    Författare :Louise Stihl; Zuzanna Ubysz; [2022]
    Nyckelord :Transporträttvisa; mobilitetsrättvisa; tillgänglighet; transporteffektivitet; transportsplaneringsprocess; spårvägssystem;

    Sammanfattning : Sociala hållbarhetsaspekter har blivit en viktig del av framtidens samhällsplanering. Utgångspunkten är att sätta människan i fokus och skapa möjligheter och förutsättningar till en god livskvalité. Ett välfungerande och rättvist transportsystem kan bidra till social hållbarhet och skapa bättre levnadsvillkor för människor. LÄS MER