Sökning: "mobility management"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade orden mobility management.

 1. 1. Avoiding Congestion in a Data-Centric Opportunistic Network

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sam Tavakoli; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In opportunistic networking, data delivery is achieved by replicating data when transmitted to nodes within communication reach. The process repeats on a hop by hop basis, forwarding the data closer to other communities that have an interest in the given data. LÄS MER

 2. 2. Spatial Justice and Large-Scale Land Transformation : A study of spatial justice for transhumant pastoralists in the case of the Great Green Wall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Femke Spiegelenberg; [2022]
  Nyckelord :Great Green Wall; Sahel; Spatial Justice; Transhumant pastoralism;

  Sammanfattning : Transhumant pastoralist are highly dependent on their landscape. Their economic, cultural and political systems are directly shaped by and shaping space. The nomadic nature of transhumant pastoralists have therefore created unique pastoral socio-spatial relations. LÄS MER

 3. 3. Wetter, Hotter Weather - Adaptation to climate challenges in Amsterdam, Netherlands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Joel Carlos Lopez Criollo; [2022]
  Nyckelord :Climate; adaptation; heat; drought; increased rainfall; flooding; climate-smart; Buiksloterham; Amsterdam; Netherlands; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Climate change is happening, right now. Its effects will become more pervasive in our daily lives, and it is part of our task as urban designers to explore how to adapt our cities and communities. LÄS MER

 4. 4. Mobility Management - smart och hållbart eller ett spel för gallerierna? : Boendes upplevelser, attityder & beteenden i förhållande till mjuka åtgärder i bostadsprojekt med låga parkeringstal

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anja Ericson; Linn Haglund; [2022]
  Nyckelord :Mobility Management; Mobility Management; Hållbart resande; Attityder; Vanor; Beteenden; Användarperspektiv; Bostadsprojekt; Låga parkeringstal; Stockholm; Mjuka åtgärder;

  Sammanfattning : In contemporary society, a common aim is to increase sustainable travel in order to foster the ecological environment. This is to be made possible by a transformation in travel modes from car to public transport, walking and cycling. Stockholm, which is the city focused on in this study, is currently growing. LÄS MER

 5. 5. Mobility management som åtgärd för ett minskat bilanvändande i Höganäs kommun : Projekt testcyklist

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lovisa Thorneman; [2022]
  Nyckelord :Behavioral impact; attitudinal impact; nudging; soft measures; cycling; car use; sustainable mobility; Beteendepåverkan; attitydpåverkan; nudging; mjuka åtgärder; cykling; bilanvändande; hållbar mobilitet;

  Sammanfattning : I flera decennier har det funnits en medvetenhet kring den privata personbilens negativa konsekvenser för både samhälle, människa och miljö. Ambitiösa mål har tagits fram i försök att minska utsläppen av växthusgaser men ändå går vägen till en omställning för långsamt. LÄS MER