Sökning: "mobility"

Visar resultat 1 - 5 av 2463 uppsatser innehållade ordet mobility.

 1. 1. Simulating Mobility of Large Population using Mobile Application Data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Mattias Rydström; Diana Salim; [2024-01-23]
  Nyckelord :Human mobility; mobile application data; synthesize activity plans;

  Sammanfattning : Understanding people’s travel patterns and knowing the frequency of their travel activities provide important insights for effective transport management and infrastructure planning. While traditional travel surveys have historically contributed to this valuable information, they come with shortcomings such as being expensive to collect, easily outdated, and having short time coverage. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 3. 3. Age-optimal Trajectory Planning for Multiple-UAVAssisted Data Collectio

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :The Chuong Chu; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), or drones, have become a primary tool for data collection due to their rapid and easy mobility, particularly in the current era with a high demand for real-time information updates. To serve this need, optimizing data freshness during information collection is necessary. LÄS MER

 4. 4. Station-level demand prediction in bike-sharing systems through machine learning and deep learning methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nikolaos Staikos; [2024]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Bike-sharing demand; Machine learning; Deep learning; Spatial regression; Graph Convolutional Neural Network; Multiple Linear Regression; Multilayer Perceptron Regressor; Support Vector Machine; Random Forest Regressor; Urban environment; Micro-mobility; Station planning; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Public Bike-Sharing systems have been employed in many cities around the globe. Shared bikes are an efficient and convenient means of transportation in advanced societies. Nonetheless, station planning and local bike-sharing network effectiveness can be challenging. LÄS MER

 5. 5. Effekten av kontrakturprofylax på vuxna individer med kroniska neurologiska tillstånd som föranlett nedsättning av aktiv rörlighet : en systematisk översikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Ronnie Ådahl; Matilda Larsson Källman; [2024]
  Nyckelord :contracture prophylaxis; passive range of motion; treatment; neurological conditions; joint restriction;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 efterlyste Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU), en uppdaterad litteraturöversikt gällande effekten av kontrakturprofylax. Kroniska neurologiska tillstånd som föranlett nedsättning av aktiv rörlighet utgör populationen där kontrakturprofylax är en del av den fysioterapeutiska interventionen och då oftast i form av passivt rörelseuttag. LÄS MER