Sökning: "mobilt system"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden mobilt system.

 1. 1. Mobile Emergency Cooling System for Decay Heat Removal : Cooling Tower Designs for Forsmark NPP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Habre Hissein Koty; [2019]
  Nyckelord :Cooling tower; decay heat; nuclear power plant; cooling system; mobile; Forsmark; Merkel s number; Kyltorn; kylsystem; resteffekt; kärnkraft; Forsmark; mobilt; Merkels nummer;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted at Forsmark nuclear power plant. In nuclear power plants, safety is one of the most important tasks. After the Fukushima-accident, Forsmarks Kraftgrupp AB investigated the possibility to have additional emergency cooling systems. LÄS MER

 2. 2. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 3. 3. Designing useful and effective mobile tools to assist light designers’ work process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olivia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Light designer; Color temperature; Customer Experience; Smart Lightning;

  Sammanfattning : I takt med att e-handeln växer sig större behöver fysiska butiker blir allt mer upplevelseinriktad och leverera unika kundupplevelser för att inte mista sina kunder. Ljus och belysning är en viktig komponent för att påverka kundupplevelse, eftersom ljus direkt påverkar komfort och navigering i butiken. LÄS MER

 4. 4. Fjärrkontrollstyrd sampling av tröghetssensorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Nicholas Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Remote controlled; sampling; inertial sensor; inertial sensors; wifi; Fjärrkontrollstyrd; sampling; tröghetssensor; tröghetssensorer; wifi;

  Sammanfattning : På avdelningen Medicinsk Teknik-Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus (MT-FoU) pågår en utveckling av ett rörelsemätsystem (MoLab) som syftar till att ge kvantitativa data från individer med nedsatt rörelsefunktion. Denna information kan fungera som underlag för behandling och användas för att utvärdera uppföljning av behandlingar. LÄS MER

 5. 5. Skissamarbete på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dara Ahmadi; Vadim Panin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datorstött kooperativt arbete (hädanefter förkortat CSCW efter engelskans Computer-Supported Cooperative Work) är när ett system underlättar datorbaserat arbete i grupp på distans och söker lämplig teknik för att uppnå optimal effektivitet i gruppens arbetsprocess. Ett exempel på ett sådant system kan vara skissamarbete på digitala plattformar. LÄS MER