Sökning: "mobiltelefon"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet mobiltelefon.

 1. 1. "Porrverkad?" : En kvalitativ intervjustudie om unga porrkonsumerande kvinnors attityder och förhållningssätt till pornografi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Bernström; Camilla Skyttman; [2020]
  Nyckelord :Pornografi; könsstrukturer; sexualitet;

  Sammanfattning : Pornografi är idag ett utbrett fenomen och dygnet runt har alla svenskar med internetuppkoppling och en mobiltelefon fri tillgång till pornografiskt material. I Folkhälsomyndighetens (2017) rapport uppger 87 % av unga män och 48 % av unga kvinnor i Sverige att de frekvent konsumerar pornografi. LÄS MER

 2. 2. Den taktfulla lärarens ideala klassrum - En kvalitativ studie av tre lärares syn på den goda lärmiljöns didaktiska grundpelare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Björnåsen; [2019-07-01]
  Nyckelord :Allmändidaktik; disciplinering; pedagogisk takt; bemötande; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Allmän didaktik är den vetenskap som läraren behöver för att kunna undervisa – Johann Friedrich Herbart (1976) Så skrev Herbart år 1806 enligt von Oettingen (2018). Allmändidaktiken sträcker sig långt till- baka och redan för över 200 år sedan kunde Herbart se att lärare behöver allmändidaktisk kunskap för att lyckas med sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 4. 4. Perceived physical presence in Mixed reality embodiment vs Augmented reality robot interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kasper Karlgren; [2019]
  Nyckelord :Embodiment; Virtual agent; Robot interaction; Social presence;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel interaction model using mixed reality simulating a robot human interaction; a clay embodiment is overlaid with animated facial features using mobile augmented reality. One of the challenges when building a social agent, whether it is for education or solely social interaction, is to achieve social presence. LÄS MER

 5. 5. Våga Berätta!

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aleksej Magnusson; Sebastian Selin; [2019]
  Nyckelord :Wellbeing; cybertherapy; mobile phone; screen time.; välmående; cyberterapi; mobiltelefon; skärmtid.;

  Sammanfattning : Vi upplever att vi jämt är omgivna av digitala apparater och av digitalisering. Kandidatarbetets tema är ett vågat ämne där vi undersöker hur mobiltelefonen påverkar vårt psykiska välmående och vilka möjliga lösningar det finns på hur problemen kan hanteras. LÄS MER