Sökning: "mobiltelefonanvändande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet mobiltelefonanvändande.

 1. 1. Mobiltelefonanvändande i kärleksrelationer En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Eriksson; Ronja Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mobile Phone Use; Interaction; Love Relationships;

  Sammanfattning : Nowadays people in a love relationship are bound to maneuver technology in their everyday life. It creates new patterns in the structure of how love relationships work. This qualitative interview study aims at investigating how couples in a love relationship experience how the interaction between them is affected by mobile phone use. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv belastning och fördomar : Bidrar mobiltelefonanvändande till ökad rasism?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Uhlin; [2017]
  Nyckelord :prejudice; stereotype; mobile phone; cognitive busyness; fördom; stereotyp; mobiltelefon; kognitiv belastning;

  Sammanfattning : Forskning har visat att kognitiv belastning påverkar stereotyper och fördomar och hur människan agerar på dem. Då mobiltelefoni är en variant av kognitiv belastning som ökar undersöktes huruvida kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input påverkar implicita fördomar samt om effekten skiljer sig beroende på kön och ålder. LÄS MER

 3. 3. Är vi för upptagna av att vara upptagna? - en studie av mobiltelefonanvändandets effekter på hoppfullhet och kreativitet under en stund av väntan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Nilsson; [2015]
  Nyckelord :media multitasking; waiting; mobile phone usage; hope; creativity; väntan; multitasking av media; mobiltelefonanvändande; hoppfullhet; kreativitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes huruvida en stund av väntan med eller utan mobiltelefon innan en kreativ uppgift påverkade den kreativa förmågan samt känslan av hoppfullhet. Studien utgick ifrån vardagens väntestunder, pauser som uppkommer dagligen där vi tvingas vänta på något (exempelvis på bussen, mötet, middagen, hissen) och så får en oplanerad sysslolös stund. LÄS MER

 4. 4. Sömnvanor och hälsa. En kvantitativ studie om ungdomars sömnvanor och användande av dator, mobiltelefon och internet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Dahlström; Emma Johansson; [2013-10-29]
  Nyckelord :sömnvanor; sömnstörningar; ungdomar; datoranvändande; mobiltelefonanvändande; sleep habits; sleep disturbances; adolescents; computer use; mobile phone use;

  Sammanfattning : Introduction: Sleep disorders are an increasingly growing public health problem. InSweden, the last decade's increase in sleep problems was greatest among younger agegroups. Studies show association between the use of communication media and sleepinghabits. LÄS MER

 5. 5. Barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet : En studie om upplevd och faktisk rörelse i tre urbana familjer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Daniel Lund; [2013]
  Nyckelord :Barn Rörelsefrihet Fysisk aktivitet Byggd miljö Föräldraoro;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en förståelse för hur barn i åldern 9-12 år och föräldrar, bosatta i urbana miljöer, resonerar kring och organiserar sin vardag i fråga om barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet i den byggda miljön, samt hur detta ger sig uttryck på barnets upplevda och faktiska rörelsefrihet och fysiska aktivitet. För att få en så nyanserad bild som möjligt har jag byggt studien kring ett flertal metoder; enkäter med både fasta och öppna svarsalternativ till föräldrar, aktivitetsdagböcker, intervjuer med fem barn och deras respektive föräldrar, deltagande miljöobservationer samt två tjänstemannaintervjuer. LÄS MER