Sökning: "mobilutveckling"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mobilutveckling.

 1. 1. Comparison of Smoothness in Progressive Web Apps and Mobile Applications on Android

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Camille Fournier; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges of mobile development lies in the high fragmentation of mobile platforms. Developers often need to develop the same application several times for all targeted platforms, raising the cost of development and maintenance. LÄS MER

 2. 2. Förbättra läkemedelsföljsamhet med hjälp av positionering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Karl Ekfeldt; Kristoffer Hemlin; [2018]
  Nyckelord :Adherence; mobile development; design principles; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.; Följsamhet; mobilutveckling; designprinciper; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om icke följsamhet i samband med medicinering och de stora problem som medföljer om en patient inte följer sin medicinska rådgivning. Icke följsamhet är ett stort problem i dag, både för samhället och individen. LÄS MER

 3. 3. Tidregistrering med hjälp av digital positionering : Att underlätta tidrapportering för konsulter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Brunlöf; Johan Wilander; [2017]
  Nyckelord :Time report; time registration; artifact; mobile development; Action Design Research; ADR; Tidrapportering; tidregistrering; artefakt; mobilutveckling; Action Design Research; ADR;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om tidrapportering för konsulter och hur den kan kunna underlättas. Tidrapportering är ett måste för alla personer som arbetar i konsultbranschen. I dagens samhälle finns det problem med tidrapportering då anställda anser att det är ansträngande och ser det som extra arbete. LÄS MER

 4. 4. Collection and visualization of customer-specific data for the web

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Gabriella Ivarsson; Oscar Persson; [2013]
  Nyckelord :webb; informationsvisualisering; användbarhet; webbutveckling; mobilutveckling;

  Sammanfattning : As the Internet grows larger and the use of it expands, more people are developing for the web. This rapid development is making it more clear how important it is to think of the intended user. Twingly works with blog tools towards several different customers. LÄS MER

 5. 5. Mobilutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Andreas Jeppsson; Johan Snygg; [2012]
  Nyckelord :Android; iOS; Windows Phone 7; Mobilutveckling; förprocessering; OpenGL ES; XNA; C#; Plattformsoberoende;

  Sammanfattning : Det finns flera olika tillvägagångssätt för att göra det möjligt att skapa program som kan exekveras på flera olika plattformar. Detta tillvägagångssätt för utveckling mot flera plattformar, kallas plattformsoberoende utveckling. LÄS MER