Sökning: "mode 1930"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mode 1930.

  1. 1. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Christina Haglind; [2019]
    Nyckelord :markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

    Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. LÄS MER