Sökning: "mode ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden mode ekonomi.

 1. 1. Anpassning till hållbart mode – En studie om konsumenters uppfattning om ett pantsystem för kläder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasmin Ghnayem; Mikaela Nilsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :pantsystem för kläder; hållbart mode;

  Sammanfattning : Den snabbrörliga modeindustrin, med sin höga omsättning av billiga och trendkänsliga klädesplagg, medför betydande miljömässiga och sociala konsekvenser. För att främja effektivitet inom textilåtervinningen är det nödvändigt att säkerställa flödet av insamlade material och minska mängden som hamnar i restavfall. LÄS MER

 2. 2. “Timeless or Tacky?” : En kvalitativ studie om tidlöst mode på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabella Sigurdson; Julia Högne; [2023]
  Nyckelord :timeless fashion; social media; trends; fashion; consumption; longevity.; tidlöst mode; sociala medier; trender; mode; konsumtion; långvarighet.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från den aktuella trenden tidlöst mode som utspelar sig på sociala medier, framförallt på Tiktok och Youtube. Modeindustrin har på grund av sociala medier förändrats avsevärt och har möjliggjort en ökad hastighet för förändringar och spridning av mode. LÄS MER

 3. 3. Modekonsumtionens framtid : En kvantitativ studie om Generation Z och Millennials hållbara köpintentioner online

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sofie Täuber; Erik Nilsson; Juan Perona; [2023]
  Nyckelord :Theory of Planned Behaviour; Millennials; Generation Z; konsumentbeteende; hållbart mode;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt miljömedvetenhet och socialt värde påverkar Generation Z och Millennials attityd mot hållbart mode och hur det återspeglas i köpintentionen när de handlar mode online. Vidare är avsikten att undersöka skillnader och likheter mellan dessa generationskohorter i denna inom kontext. LÄS MER

 4. 4. TECHNOSTRESS IN DIFFERENT WORKING MODES AND ITS EFFECT ON JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. : A quantitative study among auditing and accounting professions in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Yusuf Mohamed; Johan Sandberg; Ville Taskinen; [2023]
  Nyckelord :Technostress; Job satisfaction; Affective commitment; Organizational Commitment; Auditing; Accounting.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to demonstrate how the phenomenon of technostress is present in the accounting and auditing industry depending on the mode of working and further examine its relationship with job satisfaction and organizational commitment which in this context is valid to measure turnover intentions. A quantitative research approach was used in this research where the primary data was collected through a survey among audit and accounting professionals in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Ett intressentperspektiv på slow fashion-affärsmodellen : En multipel fallstudie om långsam konsumtion i modebranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Andersson; Louise Forsgren; [2023]
  Nyckelord :slow fashion; business models; slow fashion business model; sustainable business models; slow consumption; fashion industry; slow fashion; affärsmodeller; slow fashion-affärsmodellen; hållbara affärsmodeller; långsam konsumtion; modebranschen;

  Sammanfattning : Som en reaktion mot fast fashion-rörelsen och de oansvariga konsumtionsmönster som den medför har slow fashion uppstått som ett mer hållbart alternativ i modebranschen. Slow fashion beskrivs ofta som mode av hög kvalitet med en tidlös design vars syfte är att sakta ner flödena och minska konsumtionen. LÄS MER