Sökning: "mode kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mode kapital.

 1. 1. #SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? : en analys av unga kvinnors konsumtionsvanor utifrån Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tindra Ekroll Heurlin; Ida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Fast Fashion; #SHEINHAUL; Identitet; Bourdieu.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Scrollandet på medieplattformen Instagram är numera en vardaglig rutin för många unga kvinnor. Plattformen har kommit att bli en viktig plats för bland annat stora fast fashion-företag att marknadsföra sig på. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet Keith Haring : Konstens kommersialisering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Carl Sahlström; [2022]
  Nyckelord :Keith Haring; Kommers; Kulturellt kapital; Branding; Konst; Mode; Reklam.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx Handledare: Sara Callahan Titel och undertitel: Fenomenet Keith Haring- Konstens kommersialisering Författare: Adam Sahlström Kontaktuppgifter: [email protected] Uppsatsnivå (kandidat-, magister- eller masteruppsats): Kandidatuppsats Ventileringstermin: HT2021 ABSTRACT: Uppsatsen behandlar ämnet kring konstnären Keith Haring och hur hans konst kommersialiserats i diverse olika kanaler såsom reklam och mode. LÄS MER

 3. 3. Exklusiva varumärkens strategier kring digitala kundrelationer : Hur svenska exklusiva varumärken skapar kundrelationer via sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nawal Aboulazze; Frida Nordström; [2022]
  Nyckelord :Fashion industry; high-end companies; social media; customer relationship; parasocial interaction; digital marketing; sustainability; Modeföretag; exklusiva företag; sociala medier; kundrelation; parasocial interaktion; digital marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag väljer allt fler företag inom mode- och inredningsindustrin att sälja sina produkter online. Företagens interaktioner och marknadsföring sker därför mestadels digitalt gentemot kunden. Denna nya era av digitalisering för företagen innebär en stor förändring vad gäller nya former av marknadsföring och kundkontakt. LÄS MER

 4. 4. Hållbart mode och socialt kapital - en explorativ fallstudie om hur hållbara modeföretag definierar och använder socialt kapital

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sandra Löfholm; Axel From; [2021]
  Nyckelord :social capital; sustainable fashion; customer relations; eWOM; the green gap;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the world's most energy- and resource-intensive practices and a large contributor to global CO2 emissions. There is a desperate need for a change of fashion consumption; sustainable business practices are constantly evolving to better address the topic and provide viable alternatives. LÄS MER

 5. 5. Vad gör banken för att hållaångan uppe? : En fallstudie om hur Handelsbanken Linköping styr sittkontor på distans

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jens Engelberg; Albin Öman; [2021]
  Nyckelord :Social interaction; motivation; teleworking; management control; Social interaktion; motivation; distansarbete; styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn har en viktig funktion i dagens ekonomiska system, främst genom att erbjuda kapitalförsörjning vilket bidrar till ekonomisk tillväxt (Svenska bankföreningen, 2016). Konsekvensen av Corona pandemin har inneburit att flera företag och organisationer har tvingats stänga ner större delar av sina fysiska verksamheter, samt att anställda tvingats arbeta på distans. LÄS MER