Sökning: "mode och marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden mode och marknadsföring.

 1. 1. Beyond the Choice - A quantitative study on the ultimate impact of default delivery options on customer choice satisfaction

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ebba Österlund; Sara Hedman; [2021]
  Nyckelord :Consumer behavior; Last-mile delivery; Nudging; Default option; Choice satisfaction;

  Sammanfattning : The dramatic rise of e-commerce has put pressure on online retailers to reduce the CO2 emissions of their increasing last-mile deliveries. One strategy retailers might apply in this context is the use of green defaults to push the customer's choice of delivery mode in a more sustainable direction. LÄS MER

 2. 2. Hållbart mode och socialt kapital - en explorativ fallstudie om hur hållbara modeföretag definierar och använder socialt kapital

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sandra Löfholm; Axel From; [2021]
  Nyckelord :social capital; sustainable fashion; customer relations; eWOM; the green gap;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the world's most energy- and resource-intensive practices and a large contributor to global CO2 emissions. There is a desperate need for a change of fashion consumption; sustainable business practices are constantly evolving to better address the topic and provide viable alternatives. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing i klädbranschen : En kvantitativ studie om hur generation Z:s attityder till mode och kläder påverkas av influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Melina Sachpekidou; Moa Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media influencer; generation Z; opinion-leader; social identity; tillit; fashion influencer; kvinnliga konsumenter;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att skapa en förståelse kring hur kvinnor inom generation Z:s attityder till mode och kläder påverkas av influencer marketing som marknadsföringsstrategi. Det grundar sig i att det har identifierats ett antal kunskapsgap som att det saknas forskning på generation Z som konsumenter och även inom fenomenet influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Marknadsfört hållbarhetsarbete : En studie om konsumenters attityder till marknadsfört hållbarhetsarbete från svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Ulverås; Maya Johnsson Rahm; Elise Hedman; [2020]
  Nyckelord :Sustainability communication; transparency; attitudes; buying intentions; Hållbarhetskommunikation; transparens; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : Konsumenter idag visar stort intresse för hållbarhet, vilket blir en allt viktigare fråga i dagens modeindustri. Hur modeföretag på den svenska marknaden väljer att marknadsföra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete har stor inverkan på konsumenters attityder och köpintentioner. LÄS MER

 5. 5. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. LÄS MER