Sökning: "mode och trender"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden mode och trender.

 1. 1. CSR communication and the use of recycled synthetic fibres in the fashion industry: A content analysis study of two Swedish fashion brands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Linn Löfling; [2023]
  Nyckelord :recycled synthetic fibres; fast fashion; slow fashion; CSR communication; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the largest contributors to environmental issues and has a significant part of plastic production due to the use of synthetic fibres. Much scientific research indicates that the fast fashion model is a significant part of using synthetic fibres; however, slow fashion brands are also using the fibres. LÄS MER

 2. 2. Slow fashion- konsumera mer för att konsumera mindre? : En semiotisk bildanalys av varumärket Djerf Avenue i relation till minimalism och slow fashion.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :mathilda blomqvist; Jennifer Rygaard; [2023]
  Nyckelord :Livsstil; minimalism; slow fashion; klädstil; konsumtion; varumärke;

  Sammanfattning : Studien “Slow fashion - konsumera mer för att konsumera mindre” undersöker hur Djerf Avenue kommunicerar varumärkesidentitet baserat på slow fashion i relation till minimalistisk livsstil på Instagram. Fast fashion innefattar, billigt producerat mode med låg kvalitet och kort levnadstid, där överkonsumtion mättar behovet av att följa trender i stunden. LÄS MER

 3. 3. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Developing a supervised machine learning model for an optimised aluminium addition based on historical data analytics, for clean steelmaking

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Arun Kumar Thakur; [2022]
  Nyckelord :Clean steelmaking; Data analytics; De-oxidation; Machine learning; Ren ståltillverkning; Dataanalys; Deoxidation; Maskininlärning;

  Sammanfattning : De-oxidation is an important process in clean steelmaking. Al (Aluminium) is mainly used as de-oxidant and controls the final oxygen content and impact the sulphur removal in steel. Adding optimum amount of Al is critical for steel cleanliness and to reduce cost. LÄS MER

 5. 5. Metaverse som ett möjligt alternativ för att minska returer av modevaror inköpta online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Molly Hammersberg; Victoria Salmi; [2022]
  Nyckelord :Metaverse; sustainability; network communication; trends; digital fashion; digital innovation; consumer behavior; Metaverse; hållbarhet; nätverkskommunikation; trender; digitalt mode; digital innovation; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Ett identifierat problem inom modebranschen idag är den mängd returer som utförs till följd av felbeställningar av kläder som är köpta online. Tre anledningar till felbeställningar som leder till returer är att konsumenterna inte kan prova plaggen innan köp, produktbilderna är missvisande, eller att storleks beskrivningen inte överensstämmer med verklig storlek. LÄS MER