Sökning: "mode- och textilindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mode- och textilindustrin.

 1. 1. Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Camén; Emma Martinsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain management; mode- och textilindustrin; leverantörer; försörjningskedjan; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning. LÄS MER

 2. 2. Från vagga till vagga : En studie om textilindustrins förutsättningar och arbete för att införa ett cirkulärt flöde av textilier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Härnälv; Erica Britts; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; hållbart mode; textilindustrin; Agenda 2030; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen och allt fler textilföretag inför fast fashion-liknande koncept med nyhetssläpp nästintill varje dag, i takt med att trender kommer och går. Hållbart mode ses ofta som en oxymoron, då fast fashionkonceptet kan ses som motsatsen till det långsiktiga perspektivet inom hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter kundlojalitet : Utformning av lojalitetsprogram och avgiftsbaserade medlemskap i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Forsberg; Olivia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Loyalty programs; customer loyalty; monetary and nonmonetary rewards; loyalty program fees; Lojalitetsprogram; kundlojalitet; monetära och icke-monetära förmåner; medlemsavgifter;

  Sammanfattning : Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. LÄS MER

 4. 4. Closed-loop supply chain : En studie av svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Norberg; Niklas Carlsson; [2017]
  Nyckelord :closed loop supply chain; circular economy; retail; logistik; supply chain; cirkulär ekonomi; mode;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen anses idag vara ett av de största hoten mot vår planet. Vi människor är en stor bidragande orsak, efter årtionden av ständigt ökande utsläpp och gränslös konsumtion. Åtgärder måste genomföras inom samtliga sektorer i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. MINSKAD KAPITALBINDNING GENOM RATIONALISERING AV GENOMFLÖDET

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Waldåker; Etnik Morina; [2016]
  Nyckelord :Uppbundet kapital; Lagernivåer; Textilindustri; Värdeflödeskedjan; Varierande Efterfrågan; Lagerstyrning; ABC-klassificering;

  Sammanfattning : Textilindustrin präglas av turbulens på grund av sporadiska faktorer såsom mode, trend, väderlek samt kundpreferenser som ständigt förändras. Hanteringen och bemötandet av den stokastiska efterfrågan tenderar att bilda alltför stora lagernivåer, vilket ökar lagerhållningskostnaderna, minskar likviditeten och försämrar genomflödet. LÄS MER