Sökning: "modebranschen idag"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden modebranschen idag.

 1. 1. Limitato och supply chain management En kvalitativ fallstudie om hur Limitato som är verksamma på lyxmarknaden inom modeindustrin arbetar med supply chain management.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hülphers; Lisa Öberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :supply chain management; supply chain; modebranschen; lyxmarknad; massmarknad;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där användningen av internet och kommunikationsteknik gör att snabbspridning av olika trender via sociala medier och digitala plattformar är möjlig. Modebranschen ären bransch som har påverkats mycket av detta. Genom den snabba spridningen av trender harkonsumenters efterfrågan börjat bli allt mer volatil. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Business Model Innovation in Practice : An exploratory case study of a traditional clothing retail company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Krondahl; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Business Model Innovation; Sustainable Business Model; Fashion Retail Industry; Sustainable Competitive Advantage.; Hållbar affärsmodellsutveckling; Hållbar affärsmodell; Modeindustri; Hållbar konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Our world is rapidly being redefined by digitalization and disruptive innovations such as changing customer preferences, demographical shifts, and by putting tremendous environmental pressure including scarce resources and a contribution to climate change. Change under these circumstances often brings traditional business models to lose their competitive edge and in the end fail. LÄS MER

 3. 3. Cirkulärt mode i form av textilfibrer och färgningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Erica Johansson; [2020]
  Nyckelord :Textile fibers; dyeing methods; circular; sustainable; water; energy; oil; driver; obstacles; clothes; cotton; polyester; resource; Textilfibrer; färgningsmetoder; cirkulär; hållbar; vatten; energi; olja; drivkraft; hinder; kläder; bomull; polyester; resurs;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska vilka textilfibrer och färgningsmetoder som har låg miljöpåverkan och hur dessa ska införas i modeindustrin. För att undersöka detta har jag använt intervju och tematisk analys som metod där jag intervjuat två forskare, en återvinningsanläggning och två modeföretag. LÄS MER

 4. 4. Vilken faktor har följarantal på marknadsföring över sociala medier? : En studie av korrelationen mellan influencers följarantal och influencermarknadsföring via sociala

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Elsa Blom; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; fashion; followeramount; influencermarketing; Instagram; reach; E-handel; följarantal; influencer-marknadsföring; Instagram; mode; räckvidd;

  Sammanfattning : Idag finns det en bred variation av influencers, där följarantalet varierar från några tusen till flera miljoner. Storleken på en influencers följarskara är ett väsentligt kriterium för ett företag när man ska välja influencer att samarbeta med. LÄS MER

 5. 5. Återvinning, återanvändning eller LCA? : en kvalitativ studie inom den svenska textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paulina Kollberg Stolt; Melinda Padron; Hanna Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Recycle; reuse; LCA; sustainability; motive; implementation process; effect; Återvinning; återanvändning; LCA; hållbarhet; motiv; implementeringsprocess; effekt 4;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har textilindustrin bevittnat en ökad medvetenhet gällandehållbarhet. Redan 2010 nämner Karl-Johan Persson, före detta VD för H&M, att hållbarhet är en naturlig del av att göra affärer i en globaliserad värld (H&M 2010). LÄS MER