Sökning: "modebranschen idag"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden modebranschen idag.

 1. 1. Understanding the royalties of social media : En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever varumärkeskommunikationen på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sava Samin; Ferha Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Brand communication; sociala media; influencers; influencer marketing; consumer behavior; consumer attitude; attitude; credibility; purchase intention.; varumärkeskommunikation; sociala medier; infleuncers; influencer marketing; konsumentbeteende; konsumentattityd; attityder; trovärdighet; köpintention.;

  Sammanfattning : Social media is dependent on society, and society is dependent on social media. The internetbased platforms have today taken the world by storm. Words like "comment", "like" and "post" are central concepts on social media that have come to be new communication tools. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing i ett modeföretag : En studie om rollen av influencer marketing i ett modeföretags varumärkeskommunikation utifrån ett företags- och konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Lindgren; Linnea Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; Semiotic analysis; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Brand Personality; Brand Loyalty; Authenticity; Influencer marketing; Instagram; Semiotisk analys; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Varumärkespersonlighet; Varumärkeslojalitet och Autenticitet;

  Sammanfattning : The use of the social media platform Instagram has increased the fastest and has given the opportunity for the phenomenon of influencer marketing to grow in the fashion industry. The increase of influencer marketing has led marketers to understand that a change of focus is needed. LÄS MER

 3. 3. Barriärer för konsumtion av hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl af Ugglas; Marcus Wedenmark; [2018-06-27]
  Nyckelord :Hållbart mode; konsumtionsbeteende; hållbara kläder; miljömedvetenhet; barriärer för konsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund & ProblemdiskussionTidigare forskningar har visat att konsumenter är villiga att konsumera miljövänliga produkter. I modebranschen finns det idag en rad olika barriärer som hindrar konsumenter från att konsumera hållbart mode. LÄS MER

 4. 4. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsstyrning i klädbranschen : En kvalitativ studie om klädbutikers dagliga arbete med miljö och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Esonita Ali; Magdalena Szumska; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetsstyrning; klädbransch; cirkulär ekonomi; hållbarhetsstrategier; miljö; återvinning; återanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I Sverige köper varje person cirka 12,5 kilo kläder årligen, varav cirka 8 kilo slängs. Idag tillverkas en stor mängd kläder av dålig kvalité som dessutom inte håller särskilt länge. Modebranschen genomsyras av linjär ekonomi som inte tar hänsyn till att materialanvändning görs utifrån ett hållbart sätt. LÄS MER