Sökning: "modefotografi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet modefotografi.

 1. 1. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 2. 2. SYMTOMATISKA PORTRÄTT I MODEFOTOGRAFI - En studie om kvinnors roller i Damernas Värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Berglund; [2018-04-12]
  Nyckelord :The male gaze; fashion photography; femininity; feminist fashion; women roles;

  Sammanfattning : This essay will deal with six photographs from the Swedish magazine Damernas Värld and will analyse how the women in the pictures can be understand as non-normative in the context of fashion photography. The women’s transformation from object to subject are discussed based on gaze theories and with a cultural historical perspective. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta den Andre. En studie om användandet av iscensatt svarthet som stilistisk effekt i modefotografi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jenny Lindhagen; [2016-04-05]
  Nyckelord :vithetsnorm; representation; konsumtion; modemagasin; svarthet; andrafiering; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att diskutera hur Numéros modeuppslag ”African Queen” och ”TheKid” gestaltar och iscensätter svarthet genom att använda vita modeller som målas mörka. Jag har diskuterat hur svarthet används som stilistiskt grepp och vad för imperialistiska rasistiskastrukturer en kan diskutera utifrån det. LÄS MER

 4. 4. “I Got Too Much Fashion Sense For One Gender” : En kvalitativ diskursanalys om dragqueens presentation av femininitet i modefotografi.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Ebbe Jonsson; [2016]
  Nyckelord :drag queen; drag-model; fashion model; gender; femininity; fashion discourse; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis studies fashion photographs where drag queens are participating as models. It was aimed to explore how their function in the fashion context can be seen. Three cases from 2016, all from a North American context are used for the study. “Caged Heat” from Interview Magazine no. LÄS MER

 5. 5. Vogue Paris och myten om "la Parisienne" : En mångtydig representation och identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Terese Ekman; [2014]
  Nyckelord :Vogue Paris; la Parisienne; Könsrepresentation; media; modetidning; feminism; post-feminism; myt; kvinnlighet; mode; sexualitet; ideologi;

  Sammanfattning : Det finns mycket tidigare forskning kring könsrepresentation i media, dock är det inte alla medie-genrer som uppmärksammas och mode har ofta en marginaliserad roll i genusforskning. I denna uppsats undersöks hur den franska modetidningen Vogue Paris representerar ”la Parisienne” – den parisiska kvinnan – utifrån de två motsägande vetenskapsteorierna feminism och post-feminism. LÄS MER