Sökning: "modeindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet modeindustrin.

 1. 1. Communication Strategies for Branding of Circular & Sustainable Products in the Fashion Industry : A Case Study of H&M Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Syeda Shehreen Fatima; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Branding; Communication; H M Group; Sustainability; The Fashion Industry; Environmental Impact; Cirkulär ekonomi; Varumärkesbyggande; Kommunikation; H M Group; Hållbarhet; Modeindustri; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : The fashion industry has a significant environmental impact due to its high rate of production and consumption. In order to become sustainable, fashion businesses are making fundamental changes in their business models. LÄS MER

 2. 2. Storleksstrategier inom svenska modeföretag : och dess påverkan på kunders syn på storlekar och passform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Byhmer Svensson; Olivia Gustafsson; Ida Tornberg; [2022]
  Nyckelord :Size chart; Measurement chart; Fit; Assortment planning; Returns; Size strategy; Profitability; Måttlista; Passform; Storlekssystem; Sortimentsplanering; Returer; Storleksstrategi; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Kläder i samma storlek från samma företag kan skilja sig radikalt mot varandra men det kan även skilja sig mellan olika företag. Som konsument kan du beställa samma storlek från två olika företag och motta produkter som skiljer sig stort i upplevd passform. LÄS MER

 3. 3. Hållbara aktiviteter inom inköpsfunktionen : En kvalitativ studie på svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Hartmann Gyllenhammar; Matilda Cederberg; Cecilia Karsberg; [2022]
  Nyckelord :Purchasing; Purchasing role; Sustainability; Sustainable development; Textile value chain; Fashion industry; Strategies; SSCM; Inköp; Inköpsrollen; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Textil värdekedja; Modeindustrin; Strategier; SSCM;

  Sammanfattning : Introduktion: Textilbranschen är en av de industrier som har störst negativ påverkan på miljön och sociala förhållanden. Detta har mynnat ut i att det i dagens samhälle finns efterfrågan och förväntningar på industrin att förändras, både för planetens bästa men även för företagens överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär design hos svenska modeföretag : cirkulära designstrategier och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sonia Braska; Mikaela Hellgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular design; circular design strategies; cirkulär ekonomi; cirkulär design; cirkulära designstrategier;

  Sammanfattning : Textil- och modeindustrin är en av de mest miljöförorenande industrierna i världen, med dess resursintensitet och stora mängd producerat avfall. De senaste åren, med start från år 2000 har klädproduktionen fördubblats, medan det genomsnittliga antalet gånger plagget används innan det slängs har minskat. LÄS MER

 5. 5. Digitalt pass för en grönare modeindustri : en fallstudie av hur ett svenskt klädföretag kan nyttja digitaliseringen för att öka trovärdigheten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Beatrice Andersson; Carolina Cramner; [2022]
  Nyckelord :Fast fashion; Greenwashing; Grön marknadsföring; Produktpass; Trovärdighet;

  Sammanfattning : Modeindustrin har en mycket negativ miljöpåverkan. Industrin är global och innebär ofta en komplex och en icke-transparent leverantörskedja med flera olika aktörer. Denna komplexitet och brist på transparens skapar en ohållbar modeindustri där konsumenten utesluts från viktig information för att kunna fatta ett hållbart köpbeslut. LÄS MER