Sökning: "modellanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet modellanalys.

 1. 1. Development and Optimization of Press Fit Model between the Novi Ocean Upper Cylinder Section and Lower Float Body

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Suhas Murali; [2020]
  Nyckelord :Product development; Wave Energy Converter; Bearings; Contact Pressure; Produktutveckling; Wave Energy Converter; lager; kontakttryck;

  Sammanfattning : About 3/4th percentage of Earth’s surface is covered with water, the demand for harnessing energy from the ocean is increasing periodically. This form of energy conversion is Wave Energy. This method is practised all around the world, Novi-Ocean by Novige AB is one of its kind where they aim to build a wave energy converter. LÄS MER

 2. 2. Optimal Control Model for an Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main goal with this thesis was to develop an optimal control model for anautonomous underwater vehicle (AUV) and evaluate whether reference trackingusing Model Predictive Control (MPC) based on a linear dynamics modeldescribing all six degrees of freedom (DOF) is a suitable method for waypointnavigation. MPC is an advanced receding horizon optimal control method capableof including constraints in the optimization. LÄS MER

 3. 3. Orthodontic diagnostics and measurements on digital study models made with an intraoral scanner

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Damir Konakovic; [2013]
  Nyckelord :Diagnostics; Digital model; Intraoral scanner; Plaster model; Validity; Diagnostik; Digital modell; Gipsmodell; Validitet;

  Sammanfattning : Introduktion:Modellanalys har traditionellt gjorts på fysiska gipsmodeller. Idag finns ny teknik som möjliggör framställning av digitala modeller utan behov av konventionella avtryck. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk tillväxt och välfärd - Välfärdsbidraget Bolsa Familias påverkan på Brasiliens ekonomiska tillväxt i en utvidgad modellanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Brasilien; Bolsa Familia; Teknologispridningsmodellen; Ekonomisk Tillväxt; Conditional Cash Transfer CCT ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Growth theory is a controversial and topical subject in today’s debate since it’s in many contexts is seen as a potential solution on the reduction of poverty. There are several models that clarify the factors that contribute to a country’s economic growth. LÄS MER

 5. 5. Läkemedel och externa kostnader- En modellanalys utifrån subventionsansökningar till tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2003-2011

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Karl Arnberg; [2012]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER