Sökning: "modelleringsförmåga"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet modelleringsförmåga.

 1. 1. "Jag har det i hjärnan men det kommer inte ut" : En kvalitativ studie i matematik som undersöker om Talk Moves kan hjälpa elever i årskurs två att samtala kring en Concept Cartoons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Linnéa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; samtal; frågor; modelleringsförmåga; subtraktion; klassrumsklimat; Talk Moves; Concept Cartoons;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever ges för lite tid att samtala om matematik, både hemma och i skolan. Att kunna föra resonemang är något som visat sig vara viktigt såväl i skolan som för övriga livet. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i gymnasielärares arbete med de matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :lärares erfarenheter; matematiska förmågor; procedurfokus; utmaningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar sin utgångspunkt internationella undersökningar och forskning om matematikundervisningen i Sverige. En nedåtgående trend har beskrivits parallellt med att svensk skola har kritiserats för en undervisning med alltför stort fokus på procedurer, enskilt räknande samt utantillkunskap och för lite utrymme för bland annat problemlösning och kreativt matematisk tänkande. LÄS MER