Sökning: "modelleringsförmåga"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet modelleringsförmåga.

 1. 1. Practicing mathematical modeling in upper secondary school : An analysis of the opportunities offered by Swedish and German textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Iina Kröger; [2019]
  Nyckelord :mathematical modeling; textbook; content analysis; mathematics education in Sweden; mathematics education in Germany; matematisk modellering; lärobok; innehållsanalys; matematikundervisningen i Sverige; matematikundervisningen i Tyskland;

  Sammanfattning : This study aims at investigating what opportunities mathematics textbooks used in Swedish and German upper secondary schools offer to practice modeling within the topic of mathematical analysis. The main interest of the study lies in how the textbook content relates to the national curriculum goals regarding modeling, but the Swedish and German textbooks are also compared to each other. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i gymnasielärares arbete med de matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :lärares erfarenheter; matematiska förmågor; procedurfokus; utmaningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar sin utgångspunkt internationella undersökningar och forskning om matematikundervisningen i Sverige. En nedåtgående trend har beskrivits parallellt med att svensk skola har kritiserats för en undervisning med alltför stort fokus på procedurer, enskilt räknande samt utantillkunskap och för lite utrymme för bland annat problemlösning och kreativt matematisk tänkande. LÄS MER