Sökning: "modellframtagning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet modellframtagning.

 1. 1. En armaturs konceptutveckling

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Adam Scherdin; Lars Berggren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Belysningsföretaget ateljé Lyktan ansåg sig ha ett hål i sitt produktutbud av armaturer. I samarbete med en extern formgivare presenterades ett armaturförslag som en möjlig lösning på detta problem. LÄS MER

 2. 2. Beslutstödsmodell : För ökad effektivitet i lagermiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Karl Hammerin; Adrian Werther; [2017]
  Nyckelord :Decision support model; warehouse; logistic; efficiency; material storage; model making; improvement model; Beslutstödsmodell; lager; logistik; effektivitet; ankomstlager; modellframtagning; förbättringsmodell;

  Sammanfattning : The globalized world has increased people’s awareness, which has resulted in a higher demand for better quality as well as shorter led times, without increasing the selling price. The fact that companies are actively working with streamlining processes of the existing business can therefore be seen as crucial for its future existence. LÄS MER

 3. 3. Hur företag och organisationer kan attrahera innovationsmöjligheter : Ett uppdrag från Munktell Science Park

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Wand; Tienbao Ho; [2010]
  Nyckelord :Corporate communication; operational excellence; modellframtagning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta fram en modell för att attrahera innovationsmöjligheter till Munktell Science Park i Eskilstuna. Detta gjorde författarna genom att från befintliga teorier deducera fram en hypotetisk modell. Modellen används inte för att skapa innovationer utan för att hitta komplexa problem. LÄS MER

 4. 4. Strategisk produktutveckling ur ett designperspektiv - formgivning av hörselkåpa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Martin Lundberg; [2008]
  Nyckelord :Industridesign; Hörselkåpa; Hörselskydd; Jägare; MSA Sordin;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett första utkast för företagets eventuella satsning på en ny modell inom segmentet jakt. Projektet innefattar en förundersökning som visar att det finns en stor brist i användningen av hörselskydd bland jägare, trots att många både medvetna om riskerna och i många fall dessutom redan fått en försämrad hörsel på grund av jakten. LÄS MER