Sökning: "modellikhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet modellikhet.

  1. 1. Konsensus i affärsprocessmodellering genom processlikhet : implementation och utvärdering av algoritmer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :MATTIS ANDERSSON; SAMI SANKARI; [2013]
    Nyckelord :bpmn; konsensusmodell; affärsprocessmodeller; modellikhet;

    Sammanfattning : Det finns idag ett stort behov av att kunna analysera affärsprocessmodeller. Bolag som arbetar med att föra register över hur de arbetar inom olika områden sitter ganska snabbt med en omöjlig uppgift. LÄS MER