Sökning: "moderaterna"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet moderaterna.

 1. 1. Politisk kommunikation på Instagram ur ett visuellt perspektiv : Hur används personifierade budskap på Instagram med en fallstudie på Ulf Kristersson

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olle Wester; Henrik Weilander; Alicia Brasch Flodén; [2023]
  Nyckelord :Political communication; Instagram; personification; Ulf Kristersson; Moderaterna.; Politisk kommunikation; Instagram; personifiering; Ulf Kristersson; Moderaterna.;

  Sammanfattning : Studien ämnar att utröna vilka semiotiska verktyg som används för att konstruera en bild av UlfKristersson på hans Instagramsida samt hur budskap blir personifierade. Detta görs genom en kvalitativ textanalys i form av en visuell textanalys. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna & Moderaterna : En frameanalys av migrationsfrågan över tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alma Paulsson; [2023]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Moderaterna; migration; integration; frameanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the Swedish parliamentary debate on migration policy that has been shaped during the last three parliamentary elections. This study attempts to analyze how The Swedish Democrats and The Moderate Party frames and portrays migration as a problem. LÄS MER

 3. 3. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 4. 4. Tiggeri som problem : En kritisk analys av riksdagsmotioner med förslag om att förbjuda tiggeri i Sverige, 2011 - 2021

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mimmi Schröder; [2023]
  Nyckelord :begging ban; problem representations; discourse; tiggeriförbud; problemrepresentationer; diskurs;

  Sammanfattning : This essay investigates and analyzes political problemrepresentations of begging within motions containing proposals to ban begging nationally in Sweden. The focus is on what is presented as problematic with the phenomenon of begging and how the same is constructed linguistically to appear as such. LÄS MER

 5. 5. Visitationszoner i ljuset av individens frihet : En kvalitativ studie av riksdagspartiernas förslag om införandet av visitationszoner och dess förenlighet med John Stuart Mills teori om individens frihet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mona Tannous; Frenklina Kola; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill införa visitationszoner för attbekämpa den rådande brottsligheten som råder i Sverige till följd av att brottsligheten ochskjutningarna har ökat, kriminella kontrollerar högt brottsliga områden och en otrygghet harblivit alltmer utbrett i samhället. Visitationszoner innebär att det upprättas specifika zoner iområden som anses ha hög koncentration av brottslighet, där polisen har rätt till att rannsakaindivider utan någon misstanke om brott, med syfte att söka efter farliga brottsverktyg samtnarkotika. LÄS MER