Sökning: "modereklam"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet modereklam.

 1. 1. Läs mer och köp här : en analys av digitaliseringen av modejournalistiken genom exemplet Veckorevyn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Sarah Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :modejournalistik; magasin; Veckorevyn; digitalisering; modereklam; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis I have studied the digitalization of fashion journalism and the challenges that they are facing. I have studied the digitalization of fashion journalism through the example of the Swedish magazine Veckorevyn. LÄS MER

 2. 2. Inte bara ett inkluderande : En kvalitativ studie av transpersoners representation i modekampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Madeleine Hansson; [2019]
  Nyckelord :transperson; transsexuell; transgender; trans; transsexualism; hbtq; representation; gestaltning; framställning; inkludering; minoritetsgrupp; medier; modereklam; modekampanj;

  Sammanfattning : Under året 2015 lanserades det två modekampanjer i Sverige som fick stor medialuppmärksamhet. Först ut var Åhléns med sin modekampanj Vårmod, kollektionen lanserades under våren 2015, frontfiguren för denna lansering var modellen och transpersonen Lea T. LÄS MER

 3. 3. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 4. 4. Som en lady : en kvalitativ innehållsanalys av normbrytande modereklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Grahn; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Stereotypa framställningar av manlighet och kvinnlighet är något som länge reproducerats i medierna och inte minst vad gäller reklam. Som ett svar på feministisk kritik har annonsörerna börjat rört sig mot framställningar som ämnar utmana dessa stereotypa föreställningar kring genus. LÄS MER

 5. 5. Lycka till salu? -En studie om modereklam, konsumtion och lycka

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beata Jungselius; [2011-06-13]
  Nyckelord :Reklam; modereklam; mode; lycka; konsumtion; män;

  Sammanfattning : .... LÄS MER