Sökning: "modern love"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden modern love.

 1. 1. "This is our Dynasty." : Hur rollkaraktärerna i såpoperan Dynastin har förändrats över tid med fokus på kön, genus, sexualitet, etnicitet och makt.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elina Lefvenhjelm; [2021]
  Nyckelord :Soap Opera; Dynasty; sex; gender; sexuality; etnicity; power; change.   ; Såpopera; dynastin; kön; genus; sexualitet; etnicitet; makt; förändring.;

  Sammanfattning : When the Soap Opera Dynasty first appeared in the 80´s it was not so popular as Dallas or Falcon Crest. But the aim of Dynasty was to do things more provocative. Thus, one character was homosexual, one was a “bitch”, and there was more focus on the females. The characters lived a luxury life with much drama, love, and expectations. LÄS MER

 2. 2. Den moderna relationsekonomin på Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Johansson; Jennelie Joelsson; [2021]
  Nyckelord :Tinder; digital dating; identity; modern love; consumer society; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis examines the commercialization of intimacy, love and relationships on Tinder. The thesis examines young adults' active use of the Tinder application, which offers an easily accessible love market with an abundance of potential partners. LÄS MER

 3. 3. Gifta på låtsas? : Hur den moderna kärlekens normer och investeringsstrategier förmedlas i reality-TV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Married at first sight; Emotional investment; Modern love; Social psychology; Script; Modern kärlek; Reality-TV; Känslomässig investering; Gift vid första ögonkastet; Socialpsykologi; Anthony Giddens; Eva Illouz; Manus;

  Sammanfattning : Gamla normer som kretsat kring kärlek och relationer har idag försvunnit och kärleken har, likt samhället, moderniserats. Relationer har blivit friare och partners har blivit utbytbara. Den känslomässiga investeringen har därmed kommit att bli svårare i moderna relationer. LÄS MER

 4. 4. Towards a generational transformation of the role and meaning of friendship

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julie Kirketorp; [2021]
  Nyckelord :Friendships; individualization; biographical narrative; identity; life witnesses; intimacy; and care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis sets out to explore the role and meaning of friendships across two age groups. This is attained by a generational interview design where the groups are separated by nearly 20 years. LÄS MER

 5. 5. Modellering av webbapplikation med UML

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Love Pelz; [2020]
  Nyckelord :Modelling; Design Model; UML; Web application; Extension; Modellering; Designmodell; UML; Webbapplikation; Utökning;

  Sammanfattning : Klientsidesrenderade webbapplikationer med JavaScript-ramverk har blivit vanligt inom den moderna programutvecklingen. Modelleringsunderlag för dessa webbapplikationer kan vara relevant inom IT-industrin eftersom modellering är relevant för utveckling av mjukvara. LÄS MER