Sökning: "modern och moderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden modern och moderskap.

 1. 1. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 2. 2. Fader- och moderskap vid ändrad könstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Loudd; [2022]
  Nyckelord :Familjerätt; faderskap; moderskap; ändrad könstillhörighet; likabehandlingsperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skapandet av familj har länge grundats på tanken om att modern föder barn och fadern bidrar med sina spermier. I takt med att nya familjekonstellationer utvecklats har det varit angeläget att den föräldraskapsrättsliga regleringen anpassats därefter. LÄS MER

 3. 3. En genusstudie om språkval och könsroller : En komparativ analys av modern i Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emilia Olausson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender theory; mother and motherhood; language and gender; fatherhood; Lo-Johansson; Martinson; genus; genusteori; modern och moderskap; modersroller; språk och kön; könsroller; faderskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa bland ensamstående mödrar : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Stephanie Cavieres Valencia; Pernilla Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Ensamstående mödrar; psykisk ohälsa; stress; depression; utbrändhet.;

  Sammanfattning : Introduktion: Att bli mor är en stor omställning i livet och det spelar då ingen roll om modern burit barnet i magen under nio månader, moderskap är ändå inget en kvinna egentligen kan förbereda sig på. Föräldraskapet är något som sker plötsligt och om modern då samtidigt även är ensamstående kan detta många gånger kännas överväldigande, vilket i sin tur kan bidra till att moderns psykiska hälsa påverkas negativt. LÄS MER

 5. 5. Hon var tvungen att gå : En analys av moderskapsrollen i A Game of Thrones och The Fifth Season

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Selma Mispelaere; [2021]
  Nyckelord :Moderskap; George R. R. Martin; N. K. Jemisin; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och jämför moderskapsrollen hos två karaktärer i varsin fantasyroman. Catlyn stark i A Game of Thrones av George R. R. Martin, och Essun i The Fifth Season av N. LÄS MER