Sökning: "modern skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden modern skönlitteratur.

 1. 1. ”Hon fick ju ett bättre liv sen” : En kvalitativ studie om hur tolv elever i årskurs F-3 resonerar om den normbrytande versionen av sagan om Askungen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindell; [2021]
  Nyckelord :gender; critical literacy; didactic potential; children’s literature; student’s perceptions; norm-breaking; genus; critical literacy; didaktisk potential; barnlitteratur; elevers resonemang; normbrytande;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att aktivt arbeta med frågor som rör kön, jämställdhet, rättigheter och möjligheter. Vidare ska skolan ge elever verktyg till att kritiskt kunna granska könsmönster samt ge elever en förståelse för hur dessa könsmönster kan begränsa människors livsvillkor (Skolverket, 2019). LÄS MER

 2. 2. Gestaltningar av lidandets problem : En komparativ studie av William Paul Youngs Ödehuset och Jobs bok

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Olov Hansson; [2021]
  Nyckelord :Lidandets problem; Skönlitteratur; Jobs bok; Ödehuset; William P. Young;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras två olika böcker. Ödehuset är skriven utifrån ett evangeliskt kristet perspektiv och är en modern roman, medan Jobs Bok tillhör den hebreiska Bibeln och är en gammal religiös urkund. LÄS MER

 3. 3. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 4. 4. Under varje sten växer ensamheten :

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christine Bergkvist Björklund; [2020]
  Nyckelord :Litteratur; skönlitteratur; prosa; relationsroman;

  Sammanfattning : Året är 1995. Det handlar om Eva. Hennes sambo Thomas har lämnat henne, tagit sin trasiga väska och flyttat ihop med Anita. Systern Maria bor i London och har ingen lust att vända tillbaka till barndomens by, ingen lust att hantera moderns död eller Evas ensamhet. LÄS MER

 5. 5. ”Nämen jer he int n’Perola, vå gjör du här!” : En folkdialektologisk studie om förmågan att detektera dialekt i skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jesper Carlström; [2020]
  Nyckelord :folkdialektologi; dialekt i skrift; skönlitteratur; litterär stilistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka läsares förmåga att detektera dialekt i skönlitterär prosa när det inte går att utläsa genom brödtext och kontext att det rör sig om just dialekt, samt om läsare främst associerar dialektala variabler i skrift till en geografisk region, samhällsklass, tidsera/generation eller standardspråk. Denna studie ligger inom ramen för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. LÄS MER