Sökning: "modern svensk vänster"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden modern svensk vänster.

 1. 1. Verbfinala strukturer och OV-ledföljd i äldre svenska : En studie i syntaktisk förändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2015]
  Nyckelord :Verbfinala strukturer; OV-ledföljd; bisatsledföljd; V-till-I-flyttning; syntaktisk variation; syntaktisk förändring;

  Sammanfattning : I äldre svenska bisatser förekommer en rad ledföljdstyper som helt saknas i modernt språkbruk; dels satser där det finita verbet återfinns efter ett objekt och/eller ett infinit verb, s.k. verbfinala strukturer, dels övrig OV-ledföljd där objektet men inte det infinita verbet påträffas högre upp i satsen. LÄS MER

 2. 2. Ingen kvinnokamp utan klasskamp - kvinnokampens ställning inom vänsterpartiet 1972-1996

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Eriksson; [2014]
  Nyckelord :vänsterpartiet; sveriges kommunistiska parti; feminism; feminism inom svensk vänster; vänsterpartiet 1972-1996; modern svensk vänster; socialistisk och feministisk ideologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker författaren kvinnokampens ställning i Vänsterpartiet kommunisterna samt vänsterpartiets under perioden 1972-1996.... LÄS MER