Sökning: "modern technics"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden modern technics.

 1. 1. ENERGIEFFEKTIVISERING AV ÄLDRE SMÅHUS : FASTIGHETEN LÅDBERGA 1:78 I KUNGSÖRS KOMMUN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Wennberg; Cindy Östman; Kevin Bergman; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; aktiv uppvärmning; passiv uppvärmning; transmission; total värmeförlust; diffusion; solenergitillförsel; tilläggsisolering;

  Sammanfattning : Through calculations as well as a literature study the purpose of this work was to apply modern energy efficiency measures on an old existing building and on the same time take economical aspects and thermal inside climate into account. The work also carries out a case study on the existing building Lådberga 1:78. LÄS MER

 2. 2. Parameterstyrd projektering av broar : Koppling mellan Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mohamad Samir Abed; Azita Hosseinzade; [2017]
  Nyckelord :BIM; Tekla Structures; 3D-model; Tekla-modeling; Rhinoceros; Grasshopper; External software; Visual programming; Parametrizing; Computational Design; Parametric design; Double curvature; BIM; Tekla Structures; 3D-modell; Tekla-modellering; Rhinoceros; Grasshopper; Externt program; Visuell programmering; Parametrisering; Parameterstyrning; Parametriserad modellering; Dubbelkrökning;

  Sammanfattning : I byggbranschen har nya metoder för projektering utvecklats genom införandet av moderna och mer kraftfulla BIM-verktyg. Flera av dagens konstruktioner modelleras enligt tredimensionella principer.Tekla Structures är ett kraftfullt BIM-verktyg som klarar av att hantera både huskonstruktioner och anläggningskonstruktioner. LÄS MER

 3. 3. DFM – Weldability analysis and system development

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Datorstödd konstruktion

  Författare :Venkata Krishna Rao Pabolu; [2015]
  Nyckelord :Design for Manufacturing; Weldability; Design Automation; Knowledge Based Engineering; Rule Based Analysis System; System Maintainability; Howtomation;

  Sammanfattning : This thesis work is mainly focused on the processes involved in manufacturing of aircraft engine components. The processes are especially about welding and welding methods. The basics of welding and the thesis support has been taken from the GKN Aerospace Sweden AB, a global aerospace product supplier. LÄS MER

 4. 4. En insyn i waldorfskolan : en kvalitativ studie av fyra lärares syn på sin egen undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Gardelin; [2012]
  Nyckelord :Waldorf pedagogy; Waldorf school; municipal school; curriculum; gender; modern technics; artistic learning; Waldorfpedagogik; Waldorfskolan; den kommunala skolan; läroplan; genus; modern teknik; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Background: The Waldorf school was founded by Rudolf Steiner during the early nineties in Austria. The pedagogy is established in the antrophosofical sight of humanity, which contains focus on three watchwords when it comes to teaching. These are the will, the feeling and the thought. LÄS MER