Sökning: "modern teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 546 uppsatser innehållade orden modern teknik.

 1. 1. State-Of-The-Art on [email protected] System Architectures

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Benjamin Heravi; [2019]
  Nyckelord :EHealth; Wireless; eHealth security; cloud services;

  Sammanfattning : With growing life expectancy and decreasing of fertility rates, demands of additional healthcare services is increasing day by day. This results in a rising need for additional healthcare services which leads to more medical care costs. Modern technology can play an important role to reduce the healthcare costs. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kylkompressorer : Baserad på katalogdata från kompressortillverkare

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Byström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Axel Månsson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Lodpinnar; Tillverkningsprocesser;

  Sammanfattning : Varför behöver tillverkningsprocesser automatiseras? Anledningarna är flera, delvis så är det ett sätt för högavlönade länder att konkurera med lågavlönade då det kostar lika mycket att investera i tekniken i båda länderna. Det kan också underlätta tillverkning av komplexare produkter med mindre felmarginal. LÄS MER

 4. 4. Ramverk för cybersäkerhet: Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johanna Hedåker; [2019]
  Nyckelord :cybersecurity; frameworks; ramverk; trender; datasäkerhet; analys;

  Sammanfattning : I takt med samhällets snabba tekniska utveckling finns också ett behov av exponentiell utveckling av cybersäkerhet. Trender pekar dock på att så inte har skett och antalet säkerhetsincidenter och intrång har på senare år ökat avsevärt. LÄS MER

 5. 5. Electricity Production from Concentrated Solar Power and PV System in Ethiopia

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Misrak A. Tefera; [2019]
  Nyckelord :Eecticity production; CSP; PV System;

  Sammanfattning : Ethiopia has been facing problems regarding power generation, distribution, balancingbetween demand and supply and access to modern energy service. About 92.4% of energysupply is from biomass (mostly in traditional) 5.7% oil which is not friendly with theenvironment and about 1. LÄS MER