Sökning: "moderna språk"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden moderna språk.

 1. 1. Låneord i japansk motorpress – En lingvistisk studie av låneord inom japansk motorjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Andersson; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; låneord; gairaigo; 外来語; automotive; lingvistik; motor; journalistik; tidskrifter; fordonstermer; biltidning; motorsport;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka med vilken frekvens som låneord, gairaigo, förkommer i moderna japanska motortidskrifter, och jämföra detta med tidigare forskning samt också ta reda på i vilken utsträckning låneorden utgörs av tekniska fordonstermer. De låneord som kan klassas som rena fordonstermer och sådana som är starkt relaterade till kontexten lyfts även fram och exemplifieras. LÄS MER

 2. 2. L’évolution du personnage principal de L’Enfant noir de Camara Laye. Nègre je suis, Nègre je resterai

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ephraïm Lolo Malonda; [2020-06-15]
  Nyckelord :franska; L’Enfant noir; Négritude; Nègre fondamental; postcolonialisme; assimilation; domination; exploitation; civilisation; l’homme intégral; solidarité;

  Sammanfattning : Utvecklingen av en karaktär som håller sin framtid i sina händer ger bilden av en intressant resa att följa. Den undersökta problematiken i L'Enfant noir (svensk titel: ”Svart barn”) handlar om den bild som ges av hur protagonisten genom sin transkontinentala resa drar nytta av sin traditionella och sin moderna utbildning. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande på undervisningens innehåll i moderna språk : Tillämpningsproblematiken ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pamela Freeland; [2020]
  Nyckelord :Pragmatism; discourse analysis; students’ influence; teaching content; modern languages;

  Sammanfattning : In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered into force in the Swedish law on January 1 st, 2020), the Swedish curriculums for primary and secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the teaching content. LÄS MER

 4. 4. Grammatiska och didaktiska perspektiv på partikeln le i rikskinesiska – en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Maria Mörnerud; [2020]
  Nyckelord :Particle le; le1; le2; LE; Chinese; Modern Standard Chinese; MSC; Mandarin Chinese; MC; Chinese grammar; MSC grammar; MC grammar; Mandarin grammar; Chinese linguistics; MSC linguistics; MC linguistics; Mandarin linguistics; Chinese didactics; MSC didactics; MC didactics; Mandarin didactics; Chinese as a Second Language; CSL; CSL teaching; CSL didactics; Chinese as a Foreign Language; CFL; CFL teaching; CFL didactics; Li Thompson 1981 ; Ljungqvist Arin 2003 ; Moderna Språk; Kinesiska 1; Kinesiska 2; Kinesiska 3; Kinesiska 4; Kinesiska 5; Kinesiska 6; Kinesiska 7; Kinesiska; Kinesisk grammatik; Kinesisk lingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The recent addition of Modern Standard Chinese (MSC) as an elective language in Swedish elementary and high school ('Moderna Språk') has brought the teaching of MSC particle le to the fore. Le occurs either affixed to a verb (le1) or as a sentence-final particle (le2) and is a frequently used grammatical device in MSC with a great number of various functions. LÄS MER

 5. 5. Moderna språk: Vad önskar sig gymnasieelever i sin franskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Serge-Brice Gansou; Karl-Oskar Mogenfelt; [2020]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Motivation; Kommunikation; Grammatik; Översättning;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar vi gymnasieelevers motivationsgrunder i moderna språk, utifrån de moment som förekommer under deras lektioner: kommunikation (lyssnande, tal, läsning och skrivande), samt grammatik och översättning. Metoden som använts är kvantitativ undersökning genom elevenkäter till elever som tidigare studerat franska på högstadiet och fortsatt med det på gymnasienivå. LÄS MER