Sökning: "moderna språk"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden moderna språk.

 1. 1. Hur undervisar man i moderna språk elever som har diagnostiserade Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Joons; [2019]
  Nyckelord :Inlärningssvårigheter; undervisning; moderna språk; didaktiska hjälp; neurovetenskap; svenska skolsystemet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att presentera de olika utmaningar som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer på Sveriges utbildningsystem och i synnerhet när det handlar om att undervisa dem i moderna språk. Studiens frågeställning är hur lärarna i moderna språk undervisar elever med olika typer av inlärningssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Jensen; [2019]
  Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

  Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER

 3. 3. Idioma y género en Disney : Un estudio de los rasgos de habla femenina en Moana, la princesa moderna de Walt Disney Company

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Annika Stålnacke; [2019]
  Nyckelord :Disney; lenguaje femenino; Moana; género; medios infantiles; el discurso de Disney;

  Sammanfattning : ResumenEste estudio tiene como objetivo explorar el lenguaje de la princesa moderna de Disney y qué mensaje transmite su discurso a los niños con el fin de clarificar si Disney hace uso del “lenguaje femenino” cómo ha sido investigado por la investigadora Robin Lakoff. Es fundamental analizar la visión de la princesa Disneyana transmitida por la multinacional ya que por el lenguaje empleado se averiguan los valores que van dirigidos al público infantil en todo el mundo. LÄS MER

 4. 4. Cultura y Traducción : Las fórmulas de tratamiento en las versiones “latinoamericana” y “castellana” de tres  películas Disney

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Hannah O'Brien; [2019]
  Nyckelord :Traducción de películas; doblaje latinoamericano y castellano; fórmulas de tratamiento; cultura.;

  Sammanfattning : El trabajo asume una relación cercana entre lengua y cultura. Tomando una perspectiva socio-gramatical, dos traducciones de tres películas de Walt Disney Pictures fueron examinados, haciendo una comparación entre la elección de fórmulas de tratamiento – tuteo, voseo, el uso de usted y sintagmas nominales - en las diferentes traducciones y las diferentes películas. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning på högstadiet : En fallstudie av fyra lärares utsagor om sin grammatikundervisning, samt en analys av deras arbetsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marta Oinonen; Cecilia Laag; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; grammatikundervisning; högstadielärare; attityd; arbetsmaterial; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks fyra högstadielärares utsagor om grammatikundervisning i svenskämnet, deras attityder till grammatik samt deras arbetsmaterial. Detta har undersökts genom fyra separata intervjuer samt en textanalys av lärarnas utsagor och deras arbetsmaterial. LÄS MER