Sökning: "moderniseringens förlorare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden moderniseringens förlorare.

 1. 1. Moderniseringens förlorare : Om politik för att hantera ett utanförskap bland unga vita män medarbetarbakgrund i det postindustriella kunskapssamhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nellie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Young men; losers of modernization; postindustrial society; marginalization; collectivism; individualism; Manuell Castells;

  Sammanfattning : Young white men with a working background are described as the losers of the postindustrial society: as being in a marginalized position in which they are at risk of being rejected in the educational system, in the labour market and in social relations. This study examines to which degree the descriptions, provided by the Swedish political parties Socialdemokraterna and Moderaterna through semi-structured interviews, of a marginalization among young white men with a working class background in Sweden coincides with ideas of the postindustrial knowledge society as an explanatory model. LÄS MER

 2. 2. Hur högerpopulistiska är Sverigedemokraterna? En kvalitativ textanalys av lokala valmanifest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; radikala högerpopulistiska partier; Mudde; moderniseringens förlorare; valmanifest; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if the ideas researchers mean characterize populist radical right parties is manifested in the Sweden Democrats election manifestos. Furthermore, it was of interest to examine if there is a difference in how and what’s emphasized between election manifestos for different municipalities and over time. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, politiskt missnöje eller rasism? : Varför röstar svenska väljare på Sverigedemokraterna?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Nordmark; Isabelle Bergman; [2014]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; voters of the Sweden Democrats; skepticism towards immigrants; social isolation; political dissatisfaction; Sverigedemokraterna; SD-väljare; invandrarskeptisism; social isolering; politiskt missnöje;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara vilka sociala och värderingsmässiga faktorer som ökar svenska väljares benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna samt undersöka om den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren stämmer. Detta undersöktes med bivariata analyser och ett antal binära logistiska regressionsanalyser. LÄS MER