Sökning: "modernismen"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet modernismen.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. Stilstudie - Katherine Mansfield och Stephen King

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sten-Ove Sundlöf; [2019]
  Nyckelord :Place; Time; Focalisation; Romanticism; Modernism; Horror; Stylestudy; Plats; Tid; Fokalisering; Romantiken; Modernismen; Skräck; Stilstudie;

  Sammanfattning : In this essay I will present a stylestudy of he New Zeeland born author Katherine Mansfield, 1888 - 1923 and american master of horror, Stephen King, born 1947. The main focus is to analyze how they use the literary tools of time, place and focalisation and to make a literary experiment where I practise the learnings I have made. LÄS MER

 3. 3. Modernism för nybörjare : Grafisk analys som hjälpmedel vid instudering

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Erik Elvkull; [2018]
  Nyckelord :Ingvar Lidholm; tolvton; serialism; Quattro Pezzi; cello; modernism; måndagsgruppen; ”grafisk analys”;

  Sammanfattning : Quattro Pezzi av Ingvar Lidholm (1921-2017) är ett verk skrivet i den tolvtonsteknik som senare kom att känneteckna både Lidholm och kanske också den svenska modernismen. Trots det har dagens musikhögskolestudenter inte speciellt mycket erfarenhet av att spela denna typ av musik. LÄS MER

 4. 4. Rummu karjäär saun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Lukas Annermarken; [2017]
  Nyckelord :bastu; sauna; tallinn; estland; bad; kallbad; arkitektur; sovjet; industri; kalk; kalkbrott; sjö; natur; betong; trä; fängelse; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ett par mil utanför Tallinn finns ett övergivet kalkbrott. Stenen i kalkbrottet bröts av fångar från de närliggande fängelserna som ligger innanför dubbla murar ovanför sjön som bildats när verksamheten lades ner och grundvattnet slutade pumpas ut i början av 1990-talet. LÄS MER

 5. 5. Konsten att skriva historia : En studie av hur genus konstrueras i konstvetenskaplig kurslitteratur om modernismen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Rutberg; [2017]
  Nyckelord :Gender; history; art; modernism; canon.; Genus; historia; konst; modernismen; kanon.;

  Sammanfattning : “The art of writing history” is a study of gender representation in art history literature. It investigates how women and women’s art are represented in a selection of modernist literature, and analyzes this in relation to gender order. It is a qualitative study that includes four books in the Umeå University course “Art history A1”. LÄS MER