Sökning: "modernity"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet modernity.

 1. 1. Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Lindén; Molly Svensson; [2020]
  Nyckelord :romantisk tinderdejting; Tinder; relationsskapande; digital dejting; The app generation; flytande kärlek; kärlekssmärta; romantiska avvisanden; modernitet; romantic tinder-dating; digital dating; relationship building; liquid love; heartbreak; romantic rejections; modernity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. "Life is Chaos Now" : Water, Modernity and Changing Landscapes in the Mekong Delta, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anders Johansson; [2019]
  Nyckelord :Mekong; climate change; modernity; Vietnam; migration; markets; water; landscapes;

  Sammanfattning : This study details the effects of climate change and market fluctuations on the rural district of Cu Lao Dung located in the Mekong Delta of southern Vietnam. Using theoretical concepts on modernity, the environment and water from researchers Arjun Appadurai, Tim Ingold and Veronica Strang I study the political ecology of the Delta. LÄS MER

 3. 3. Digital wellbeing, according to Google

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :Digital wellbeing; Google; technology; smartphones; science and technology studies; social shaping; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In May 2018, Google presented a new initiative called Digital wellbeing at their annual developer conference, Google I/O. Digital wellbeing consists of part a new design philosophy guiding the company’s products, part a set of tools to improve people’s relationship with digital technology. LÄS MER

 4. 4. Diakonens roll - Att arbeta med existentiell hälsa ur ett diakonalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Gustavsson; Karolina Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :The Church of Sweden; deaconess; social work; modernity; existential needs; Svenska Kyrkan; diakoni; socialt arbete; modernitet; existentiella behov; Social Sciences;

  Sammanfattning : Deacons within the Church of Sweden are in modern days representants from the Christian practise but also a significant partner to face existential needs within the Swedish welfare system. The aim of this thesis was therefore to analyze how deacons within The Church of Sweden view and resonate about their role in meeting possibilities and difficulties when facing existential needs in their form of social work. LÄS MER

 5. 5. Abrahams barn, tv-spel och utbildning : En rapport om tv-spel och religionsdidaktik ur ett etnografiskt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Söderberg; [2019]
  Nyckelord :religionsdidaktik; tv-spel; motivationsmedel; socialisation; religionsvetenskap; läroprocesser;

  Sammanfattning : The terms of socialization have changed with the development of society. Today’s modernity acts as cause for change and technology is no exception. When society change, the context of our lives does as well, and today’s transformation seem to affect young people at a larger rate than it did for older generations. LÄS MER