Sökning: "modernizing"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet modernizing.

 1. 1. Evaluation of the NESizer2 method as a means of wrapping embedded legacy systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Henriksson; Eliaz Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Legacy components; modernizing; microcontroller; data injection; Atmega328P; Ricoh 2A03;

  Sammanfattning : Legacy computer systems are systems where several of the main hardware and software components date back several decades. Modernizing these systems is often considered a large monetary and temporal investment with high risk, and to keep maintaining them usually becomes more and more difficult over time, which is why these legacy systems are still being used to this day in many industry sectors. LÄS MER

 2. 2. Modernisering och utveckling av befintligt beräkningsprogram för prestandauppföljning av ånggeneratorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Adam Mårtenson; [2019]
  Nyckelord :kärnkraft; programmering; pwr; ånggenerator; värmeväxlare; beräkningsprogram; energi; värmeöverföring; pascal; c ; dittus-boelter; gnielinski; korrelation; värmeöverföringskorrelation; fouling;

  Sammanfattning : This thesis is centered around the computional program PASGO. PASGO is used for calculations for making performance monitoring of the steam generators in Ringhals reactor 3 and 4, especially concerning fouling of the steam generator tubes. LÄS MER

 3. 3. Ergonomics study and concept development of a wide filling knife : Master thesis in industrial design

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Robin Hjortman; [2018]
  Nyckelord :Product development; Concept development; Industrial design; Ergonomics; Hand tool;

  Sammanfattning : Painting equipment, particularly wide filling knives, is a very traditional area that has experienced limited development since the mid-century. The same applies to the view of the product. It is made formerly for men, used formerly by men in a repetitive and highly wearing manner. LÄS MER

 4. 4. Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Simon Argérus; Sebastian Dimitrakis; [2018]
  Nyckelord :Kulturhistoriskt; byggnader; installationer; bevarandekrav; behovsstyrning; heritage; installations; conservation; requirements; demand-control; modernization;

  Sammanfattning : Studien undersöker om behovsstyrning av inomhusbelysning, ventilationssystem och värmesy- stem är ett effektivt sätt att modernisera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Moderniseringen ska vidare kunna ske utan att förändringen inskränker på byggnadernas individuella bevaran- dekrav. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av slangrulle för effektivare produktion

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Ekblad; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; modulär design; moduler;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på civilingenjörsnivå mot produkt och processutveckling hos Mälardalens högskola, på 30 högskolepoäng, motsvarande 20 veckor. Manovi Varberg AB har under eget varumärke en elektriskt driven slangrulle för industriellt bruk. Designen är gammal och försäljningen bedrivs inte aktivt. LÄS MER