Sökning: "moderskapsnorm"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet moderskapsnorm.

 1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Majs dubbla modersröst : Dialogen med moderskapsnormer i Kristina Sandbergs Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Westerlund; [2016]
  Nyckelord :moderskap; moderskapsnorm; moderskapsnormer; modersnormer; dialogicitet; matrilineära narrativ; matrlineär; matrilinealitet; Kristina Sandberg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER