Sökning: "modersmål"

Visar resultat 16 - 20 av 1032 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 16. SFI-elevers och lärares attityder till användningen av modersmål i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Stephanie Nammour; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; attityder; identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Förskollärare, språkutveckling och nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elena Peric; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Modersmål; Pedagog; Samspel; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie handlar om hur förskollärare resonerar kring arbetet med språkutveckling hos nyanlända barn. För barn med ett annat modersmål än svenska är förskolan en bra början för de nyanlända barnen att lära sig det svenska språket. LÄS MER

 3. 18. Uttalsundervisning i svenska som andraspråk : En intervjustudie om faktorer, arbetssätt och arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Marah Issa; [2018]
  Nyckelord :pronunciation; phoneme; prosody; factors; working methods; Swedish as L2; uttal; fonem; prosodi; faktorer; arbetsmetoder; arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar i arbetet med momentet uttal. Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 1.      Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan? 2.      Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda? 3. LÄS MER

 4. 19. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 20. Attityder till flerspråkighet : - en intervjustudie av döva elever på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Cosic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tvåspråkighet; språkattityd; modersmål;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine bilingualism, multilingualism and language attitude of deaf students in gymnasium. The study will also investigate the similarities and differences between student’s attitudes regarding their multilingualism. LÄS MER