Sökning: "modersmålsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet modersmålsundervisning.

 1. 1. Språkutveckling inom SO-undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Shala; Linda Shala; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; nyanländ; modersmålsundervisning; SO-undervisning; språkkunskaper; språkutveckling; ämnesbegrepp; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Migrationskrisen som inträffade hösten år 2015, flydde över en miljoner människor till Sverige för att söka asyl på grund av oroligheter i hemlandet (Utredningen om migrationsmottagandet, 2015). Sedan den stora migrationskrisen i Sverige år 2015 har många människor under de senaste åren invandrat till Sverige. LÄS MER

 2. 2. Pandemins digitala svenskämne : En kvalitativ studie om gymnasielärare erfarenheter av att undervisa i svenskämnet på distans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Haraldsson; Casandra Ikonen; [2021]
  Nyckelord :coronapandemi; didaktik; distansundervisning; läsning; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vi ämnar utveckla förståelse för hur gymnasielärare i svenskämnet har upplevt skiftet från klassrumsundervisning till distansundervisning med särskilt intresse av läsning. Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare. LÄS MER

 3. 3. Taipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? : Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :First language; mother tongue instruction; textbook analysis; teaching materials; policy documents; course plan; curriculum; Äidinkieli; äidinkielenopetus; oppikirjatutkimus; opetusmateriaali; ohjausasiakirjat; kurssisuunnitelma; opetussuunnitelma; Modersmål; modersmålsundervisning; läroboksundersökning; läromedel; styrdokument; kursplan; läroplan;

  Sammanfattning : Tutkielman tavoitteena oli selvittää voiko Suomessa julkaistua oppikirjaa perustellusti käyttää ruotsalaisessa suomi äidinkielenä -opetuksessa, ruotsalaisen peruskoulun opetussuunnitelman äidin­kielen kurssisuunnitelman keskeisiä sisältöjä vasten tarkasteltuna, kun kirja on tarkoitettu alun perin käytettäväksi Suomessa ruotsinkielisten koulujen suomi toisena kotimaisena kielenä -oppiaineessa, äidinkielenomaisen suomen oppimäärässä. Tutkimuksen taustalla on Ruotsissa julkaistun suomen kielen oppimateriaalin, joka olisi suunnattu ruotsalaisen kurssisuunitelman ”suomi ensimmäisenä kielenä” oppiaineeseen, vähäisyys. LÄS MER

 4. 4. Modersmålsutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med att utveckla modersmål hos förskolebarn som talar annat språk än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Meliha Velagic; Dalila Saidani; [2021]
  Nyckelord :Native language; multilingualism; preschool teacher; Modersmål; flerspråkighet; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbetssätt med att utveckla modersmål hos förskolebarn som talar annat språk än svenska. Frågeställningar som har inkluderats är: Vad använder förskollärare för strategier och metoder för att utveckla barns modersmål i förskolan? Vilka svårigheter och utmaningar finns för förskollärare gällande utveckling av barns modersmål i förskolan? Fem förskollärare har intervjuats i fem olika mångkulturella förskolor i två olika kommuner för att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Digitala fritidsaktiviteters inverkan på ungdomars litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mia Pudaric; Astrid Påhlman; [2021]
  Nyckelord :akademisk prestation; datorspel; digitala fritidsaktiviteter; fritidsaktiviteter; fritidsläsning; genrer; högkonsumtion av medier; litteracitet; läsförståelse; medieanvändande; modersmålsundervisning; multiplayer-spel; online-spel; singleplayer-spel; socioekonomisk status; språkförmåga; TV; TV-program; underhållning; vokabulär;

  Sammanfattning : Vi har i denna kunskapsöversikt sammanställt och analyserat ett tiotal vetenskapliga studier för att försöka kartlägga ett eventuellt samband mellan ungdomars litteracitet och TV-tittande samt datorspelande. Dessa aktiviteter har blivit vanligare de senaste åren medan läxläsning och läsning av skönlitteratur har blivit mer ovanligt. LÄS MER