Sökning: "modersmålsundervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet modersmålsundervisningen.

 1. 1. Modersmålsundervisningens betydelse för flerspråkiga elevers identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jehan Saad Haza; Iman Alchihawi; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: flerspråkighet; lärande identitet; modersmål och transspråkande.;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka modersmålsundervisningens betydelse för flerspråkiga elevers lärande och identitet. Dessutom undersöker vi hur ämneslärare på en 7–9 skola samarbetar med modersmålslärare i syfte att utveckla elevernas identitet. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan språk och andraspråkselevers : Kunskapsutveckling i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Askelund; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till förståelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling i ämnet matematik. Vidare belyser studien lärarens förutsättningar för att kunna utforma sin undervisning på bästa sätt utifrån de didaktiska frågorna. LÄS MER

 3. 3. Modersmålets betydelse för undervisning : - En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om modersmålets betydelse för lärande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mania Farah; Israa Al Azzawi; [2023]
  Nyckelord :Ämneskunskap; modersmål; klasslärare; studiehandledare; flerspråkighet; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att öka medvetenheten om modersmålets betydelse för elevers lärande. Uppsatsen ger en beskrivning av hur modersmålsundervisningen organiseras i Sverige, samt ämneslärares uppfattningar om modersmålets betydelse för tvåspråkiga elever. LÄS MER

 4. 4. Det flerspråkiga klassrummet : Ett andraspråksperspektiv på undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Fride Nilsson; Stina Westerlund; [2023]
  Nyckelord :Andraspråkselever; didaktik; differentierad undervisning; flerspråkighet; modersmål; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : I dagens skola är det vanligt att elever pratar mer än ett språk och har ett annat modersmålän svenska. Flerspråkiga klassrum ställer högre krav på lärarens förmåga att undervisa påett sätt som tar hänsyn till alla elevers individuella förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Skanning av elever till modersmålsundervisningen: för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronika Axelsson; [2022]
  Nyckelord :dilemma; föräldrakontakt; kunskapskrav; modersmål; skanning;

  Sammanfattning : Som modersmålslärare med många års erfarenhet i yrket och som vikarie i andra ämnen, uppmärksammade jag ett möjligt ämne för uppsatsen. Modersmålsenheten, en enhet som är verksam under Barn- och Utbildningsnämnden i kommunen, beslutade år 2020 om ett nytt arbetsmoment för modersmålslärare, att testa kunskapsnivån på de elever som ansöker om undervisning i modersmål. LÄS MER