Sökning: "modeteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet modeteori.

 1. 1. Effekterna av employer branding : – En jämförelse mellan forskares och praktikers syn på hur företag påverkas av sitt employer branding-arbete

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Gustafsson; Adrian Palmberg; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; theory; practice; translation theory; fashion theory; theory of legitimacy; literature review; qualitative study; Sweden; Employer branding; teori; praktik; översättningsteori; modeteori; legitimitetsteori; litteraturgenomgång; kvalitativ studie; Sverige;

  Sammanfattning : Employer branding definierades för första gången 1996 av Ambler och Barrow (1996) i deras artikel “The employer brand”. Enligt forskarna är det ett sätt att stärka varumärket, attrahera och behålla duktiga medarbetare och skapa en mer lönsam verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Kommunkationsmoden: En kvalitativ studie om kommunikationskonsulter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Petersson; Emma Ragnarsson; [2015]
  Nyckelord :kommunikationskonsult; kommunikationsmode; idéspridning; översättning; nyinstitutionell teori; content marketing; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kommunikationskonsulter anses ha en viktig roll i samhället. Deras verksamhet handlar till stor del om att sprida idéer och kunskap som kan lösa problem organisationer står inför, men detta har fått ett begränsat utrymme i den existerande forskningen. LÄS MER

 3. 3. Modekonsumtion: Nödvändigt ont eller lyxig extravagans? En studie av inkomstförändringars påverkan på konsumtionen av mode i lågprissegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Ingelström; [2014]
  Nyckelord :Mode; inkomstelasticitet; konsumtion; DOLS; H M; KappAhl; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att förstå vad som ligger till grund för konsumtion av mode i lågprissegmentet. Mer specifikt, den analyserar hur inkomstförändringar och konjunktursvängningar påverkar konsumtionen av modevaror utifrån data över H&Ms och KappAhls försäljning under åren 1992-2012. LÄS MER

 4. 4. Coco Chanel och modehistorien : Coco Chanels roll i modehistorien och hur hon förhåller sig till kända teorier om mode

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Marie Larsson; [2011]
  Nyckelord :Coco Chanel; mode; nedsjunkningsteori; Herbert Blumer; Pierre Bourdieu; Gabriel de Tardes; eric Hobsbawm; Fred Davis; modehistoria; idehistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen har tre syften. Det första är att introducera modehistoria och modeteori som specifika vetenskapliga områden och det andra är att lyfta fram Coco Chanel och det banbrytande och framåtpekande i hennes modehistoriska insats. Det tredje syftet är att tillämpa de olika allmänna teorierna på Coco Chanels livsgärning. LÄS MER