Sökning: "modified gravity"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden modified gravity.

 1. 1. Galaxy clusters and cosmic voids in modified gravity scenarios

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Författare :Sveva Castello; [2019]
  Nyckelord :Cosmology; galaxy clusters; cosmic voids; f R gravity;

  Sammanfattning : The so-called 'cosmic web', comprising cosmic voids and galaxy clusters, has been proven to be extremely sensitive to deviations from General Relativity. This could be further investigated by future large-scale surveys, such as with the European Space Agency satellite Euclid. LÄS MER

 2. 2. Centralisering av reservdelslagerhållning : En fallstudie om industriell förrådsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Björn Wessman; Johan Uppman; [2019]
  Nyckelord :Spare parts; centralization; storage operations; Reservdelar; centralisering; förrådsverksamhet;

  Sammanfattning : Tillverkande företag inom den svenska industrin utnyttjar ofta sina maskiner maximalt för att möta den efterfrågan som råder på deras produkter. Detta leder till slitage på maskinerna och därmed även ett stort behov av att reservdelar och komponenter finns tillgängliga, något som krävs för en fungerande underhållsprocess. LÄS MER

 3. 3. Effect of chameleons on the mass of a galaxy cluster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Författare :Isabel Roca Vich; [2019]
  Nyckelord :Chameleons; modified gravity; galaxy cluster;

  Sammanfattning : Chameleons are scalar fields coming from modied gravity theories and can be possible explanations for Dark Energy. They cause a fifth force and have a screening mechanism which allows this force to avoid solar system constraints. In this thesis, astrophysical consequences of the potential presence of the chameleon field will be studied. LÄS MER

 4. 4. Numeriska algoritmer för tidsfördröjd Newtonsk gravitation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Erik Weilow; Anton Hilding; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upptäckten att Merkurius omloppsbana precesserade anomalt gäckade dåtidens forskare. Ett flertal teorier - allt från nya planeter till interstellärt damm - postulerades i syfte att förklara fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Compressible Waste Bin System for Public Environment : Design with a User-Centred Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Compactor; Waste Compression; Waste Management; Waste Bin; Industrial Design Engineering; User Experience; Usability; 3D-modeling;

  Sammanfattning : We consume more and more which also have led to an increase in the waste we most handle. In public environment, common solution have been to increase the size of the waste bin, but that’s not always an option. To big and it may interfere with the environment it placed in. LÄS MER