Sökning: "modified jones model"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden modified jones model.

 1. 1. Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten? : En kvantitativ studie om IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten på de finansiella rapporterna utgivna av företagen noterade på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Josefine To; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; accounting quality; earnings management; modified Jones model; partial Jones model; IFRS 15; redovisningskvalitet; resultatmanipulering; modifierad Jonesmodell; partiell Jonesmodell;

  Sammanfattning : IFRS 15 trädde i kraft 1 januari 2018, och innebar en stor förändring för intäktsredovisningen. Det saknas studier genomförda i en svensk kontext som undersöker om IFRS 15 haft någon påverkan på redovisningskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Med Rätt att Manipulera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bergström; Emelie Lundin Jönler; Anna Matson; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; Non-discretionary accruals; incentive programs; Company Size; Agency Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose This study aims to investigate earnings management based on company size and incentive programs within all large-, mid- and small cap companies in the US technology industry. Theoretical perspectives The results of the study are analyzed on the basis of agent theory and a developed model of agent theory in the form of managerial power approach. LÄS MER

 3. 3. Audit rotation, does it matter? : A study on audit rotations relationship to audit quality and its contingencies.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Karl-Johan Edström; David Frisk; [2020]
  Nyckelord :Audit quality; audit rotation; audit firm rotation; audit parnter rotation; firm visiblity; auditor indpendence;

  Sammanfattning : Poor audit quality has historically led to huge consequences for the society. A low audit quality is often related to a low auditor independence, which can be caused by the auditor's incentive to maximize personal gain. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulation inom svenska noterade bolag : En kvantitativ studie om sambandet mellan resultatmanipulation och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isak Lenholm; Stefanie Sundblad; Fredrik Svensson; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; Corporate Social Responsibility; Stakeholder theory; Institutional theory; Resultatmanipulering; Hållbarhetsarbete; Intressentteorin; Institutionell teori; Agentteorin; Modifierade Jones modellen; DeAngelo modellen;

  Sammanfattning : Bakgrund Resultatmanipulering innebär att ledningen använder sig av redovisningsval för att justera bolagets resultat. Resultatmanipulering associeras i regel med något negativt. Hållbarhetsarbete däremot, anses ha en mer positiv innebörd och redovisning av hållbarhetsarbete är sedan tre år lagstadgat i Sverige. LÄS MER

 5. 5. The Link between CSR and Earnings Management : A Quantitative Study in the Manufacturing Sector of the EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Dijkstra; Bereket Gebregiorgis; [2020]
  Nyckelord :corporate social responsibility; earnings management; stakeholder theory; agency theory; accruals;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to examine the link between CSR and EM in the EU manufacturing sector. The former is measured by ESG scores whereas the latter is approximated by discretionary accruals. Moreover, the corporate governance theories of stakeholder and agency are used as starting points. LÄS MER