Sökning: "modifierade Jones-modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden modifierade Jones-modellen.

 1. 1. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering i samband med börsnotering : En kvantitativ studie av den svenska börsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Theresia Backlund; Samuel Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Resultatmanipulering; Redovisning; Diskretionära periodiseringar; Informationsassymmetri; Svenska börsmarknaden;

  Sammanfattning : Den finansiella rapporteringen som företag upprättar är en betydelsefull källa till information för externa intressenter. De redovisningsregler och principer som gäller enligt IFRS öppnar dock till viss del upp för subjektivitet i bedömningen av hur redovisning av kostnader och intäkter ska ske. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering bland svenska företag före konkurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Israelsson; Felix Eriksson; Casper Sparrings; [2018]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; konkurs; modifierade Jones-modellen; svenska företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek. LÄS MER

 4. 4. Earnings management : En studie om ägarkoncentrationens påverkan på förekomsten av EM i svenska börsföretag

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Olsson; Katrin Öhlander; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulering; godtyckliga periodiseringar; ägarkoncentration; modifierade Jones - modellen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Manipulerar förvärvande företag sitt resultat? : En studie om aktiefinansierade förvärv i EU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Wickbom; Josefin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Diskretionära periodiseringar; Företagsförvärv; IFRS; EU; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Inför aktiefinansierade företagsförvärv påvisar tidigare studier att det finns incitament för förvärvande företag att manipulera resultatet med avsikt att öka den egna aktiekursen för att köpa målföretaget för ett mindre antal egna aktier. Forskning påvisar att resultatmanipulering förekommer bland amerikanska förvärvande företag och att det förekommer i högre utsträckning i Europa än i USA. LÄS MER